Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 a zmeny od 1. 1. 2017

Školenie je určené mzdovým účtovníkom. Na školení rozoberieme teoreticky aj prakticky zmeny v legislatíve k 1. 1. 2017 v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia a dane z príjmov zo závislej ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Júlia Pšenková

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016 a zmeny od 1. 1. 2017

Školenie je určené mzdovým účtovníkom. Na školení rozoberieme teoreticky aj prakticky zmeny v legislatíve k 1. 1. 2017 v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia a dane z príjmov zo závislej činnosti. Zároveň si rozoberieme aktuálne hodnoty, postupy a zmeny v ročnom zúčtovaní dane za rok 2016.
 • RZD lehoty, termíny 
 • potvrdenie o príjme 
 • žiadosť o RZD 
 • nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželského partnera a dôchodcu 
 • odpočítateľné položky SDS, DDS 
 • daňový bonus 
 • zamestnanecká prémia 
 • preplatky, nedoplatky
 • darovanie 2 % dane 
 • Zákonník práce – minimálna mzdy, príplatky 
 • sociálne poistenie – vymeriavacie základy 
 • zdravotné poistenie – vymeriavacie základy, denný vymeriavací základ pre náhradu príjmov

HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 69 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia.


ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 11.1.2017, Žilina- Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
Miesto konania: 12.1.2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 9.2.2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 17.2.2017, Poprad- Hotel SATEL*** Poprad, Mnoheľova 825/3, Poprad (mapa)