Trestný zákon, Trestný poriadok

Akcia -30% PDF verzia

Podľa právneho stavu k 15. 3. 2024 (Úplné znenia zákonov 10/2024).

Ušetríte
30% = 9,96 €
Cena s DPH
33,18 € 23,22 €
Cena bez DPH
27,65 € 19,35 €
ISBN
858-41-1306-657-0
Rok vydania
2024
Počet strán
344
Formát
PDF - A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Trestný zákon, Trestný poriadok

Podľa právneho stavu k 15. 3. 2024 (Úplné znenia zákonov 10/2024).

Úplné znenie zákona
č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon

Po zmene nálezom č. 402/2023 Z. z, zákonom č. 40/2024 Z. z, uznesením Ústavného súdu č. 41/2024 Z. z. a zákonom č. 47/2024 Z. z.:

  • Nálezom č. 402/2023 Z. z. sa rozhodlo, že ustanovenia § 58 ods. 2 a 3 Trestného zákona nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 2 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
  • Pôvodná novela Trestného zákona č. 40/2024 Z. z. mala 199 bodov zmien. Ústavný súd svojím uznesením č. 41/2024 Z. z. pozastavil účinnosť novely tým, že nadobudol účinnosť ešte pred ňou a tak pôvodná novela, ktorá mala platiť od 15. 3. 2024 bola dňa 11. 3. 2024 zrušená.
  • Novelou č. 47/2024 Z. z sa dopĺňa § 87 odsekom 6.

Úplné znenie zákona
č. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok

Po zmene zákonom č. 40/2024 Z. z a uznesením Ústavného súdu č. 41/2024 Z. z.:

  • Nové paragrafy: § 33a Spolupracujúca osoba, § 33b Podozrivý, § 135, § 205 Dočasné odloženie vznesenia obvinenia, § 210 Žiadosť o preskúmanie postupu policajta a prokurátora, § 362, § 445 Nariadenie výkonu ochranného liečenia, § 446 Zmena spôsobu výkonu ochranného liečenia a zmena druhu ochranného liečenia, § 446a Pokračovanie v ochrannom liečení, § 446b Uloženie ochranného liečenia počas výkonu trestu, § 446c Predĺženie ochranného liečenia a § 462 Výkon detekcie.
  • Ôsma hlava tretej časti sa dopĺňa štvrtým dielom „Preskúmanie rozhodnutia v dôsledku zmeny zákona“, ktorý obsahuje nové ustanovenia § 405a, § 405b, § 405c, § 405d.
  • Formálno-právne dochádza k zamedzeniu premlčania trestného stíhania v prípade plynúcich premlčacích dôb vymedzených trestných činov, resp. zamedzeniu skrátenia premlčacej doby v prípade týchto trestných činov do budúcna.