Stavebný zákon, Zákon o územnom plánovaní, Zákon o výstavbe, Katastrálny zákon

Akcia -30% PDF verzia

Podľa právneho stavu k 25. 3. 2024 (Úplné znenia zákonov 11/2024).

Ušetríte
30% = 7,02 €
Cena s DPH
23,40 € 16,38 €
Cena bez DPH
19,50 € 13,65 €
ISBN
858-41-1306-659-4
Rok vydania
2024
Počet strán
216
Formát
PDF - A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Stavebný zákon, Zákon o územnom plánovaní, Zákon o výstavbe, Katastrálny zákon

Podľa právneho stavu k 25. 3. 2024 (Úplné znenia zákonov 11/2024).

Úplné znenie zákona
č. 50/1976 Zb.
O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (STAVEBNÝ ZÁKON)

Po zmene zákonom č. 46/2024 Z. z.:

  • Upravuje sa inštitút zmeny navrhovateľa počas prebiehajúceho konania v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe.
  • Upravuje sa zasielanie projektovej dokumentácie v prípade povoľovania súboru stavieb.
  • Vkladá sa nový § 140d, ktorý umožňuje preskúmať stavebnotechnickú spôsobilosť existujúcich neskolaudovaných stavieb na žiadosť ich vlastníkov.

 

Úplné znenie zákona
č. 200/2022 Z. z.
o územnom plánovaní

Po zmene zákonom č. 46/2024 Z. z.:

  • Dopĺňajú sa odstavce definujúce bližšie spracovanie územnoplánovacích podkladov, ako sú dokumentácia ochrany prírody a krajiny, mapa povodňového ohrozenia, projekt pozemkových úprav a zásady ochrany pamiatkového územia.
  • Upravujú sa podrobnosti konania o stavebnej uzávere.

 

Úplné znenie zákona
č. 201/2022 Z. z.
o výstavbe

Po zmene zákonom č. 46/2024 Z. z.:

  • V súvislosti s nepripravenosťou na nachádzajúcu účinnosť a spustenie povoľovacích predpisov v zmysle novej stavebnej legislatívy sa účinnosť celého zákona odkladá o 1 rok, t. j. do 1. 4. 2025.
  • V zmení zákona je zapracované celé znenie novely 205/2023 Z. Z. z. (ÚZ 27/2023). Zákon č. 46/2024 Z. z. menil účinnosť novely č. 272/2023 Z. z; v danom prípade Zákona o výstavbe, to znamená že zmeny v prílohe 2 majú teraz tiež účinnosť od 1. 4. 2025.

 

Úplné znenie zákona
č. 162/1995 Z. z.
O KATASTRI NEHNUTEĽNOSTÍ A O ZÁPISE VLASTNÍCKYCH A INÝCH PRÁV K NEHNUTEĽNOSTIAM (KATASTRÁLNY ZÁKON)

Po zmene zákonom č. 205/2023 Z. z. a č. 46/2024 Z. z.:

  • Pri zápise stavby alebo podzemnej stavby do katastra, ktorá bola postavená od 1. októbra 1976 do 31. decembra 1989, sa predkladá oznámenie obce, na aký účel bola nepretržite užívaná, aké súpisné číslo jej bolo určené a kto bol jej stavebníkom, spolu s verejnou listinou preukazujúcou vlastnícke právo.
  • Zákon č. 46/2024 Z. z. menil účinnosť novely č. 205/2023 Z. z; v danom prípade Katastrálneho zákona to znamená že zmeny sú od 1. 4. 2024 a 1. 4. 2025.