Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podľa právneho stavu k 9. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 3/2024).

Cena s DPH
18,72 €
Cena bez DPH
15,60 €
ISBN
858-41-1306-638-9
Rok vydania
2024
Počet strán
136
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podľa právneho stavu k 9. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 3/2024).

Úplné znenie zákona
č. 582/2004 Z. z.
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Po zmene zákonom č. 205/2023 Z. z.:

  • Cieľom zákona je zosúladiť osobitné právne predpisy so schválenými zákonmi na úseku územného plánovania a výstavby, odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy v osobitnej právnej úprave a reflektovať zmeny v procesoch územného konania a výstavby v osobitných predpisoch.