Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve

Podľa právneho stavu k 12. 3. 2024 (Úplné znenia zákonov 9/2024).

Cena s DPH
15,12 €
Cena bez DPH
12,60 €
Rok vydania
858-41-1306-654-9
Počet strán
96
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve

Podľa právneho stavu k 12. 3. 2024 (Úplné znenia zákonov 9/2024).

Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva 


Po zmene opatrením MF SR č. MF/005391/2024-74:

  • Úpravy nadväzujú na zákon č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev a novelizovaný zákon o účtovníctve vrátane nového inštitútu odštiepenia.