Veľká novela verejného obstarávania, hlavné ciele a zmeny od 1. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 nás čakajú výrazné zmeny vo verejnom obstarávaní. Aké výhody vám prinesie veľká novela zákona? Ktoré pravidlá budú uvoľnené a naopak, aké povinnosti budú musieť verejní obstarávatelia ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Dagmar Melotíková
Bez DPH S DPH
Bratislava 15.10.2018 80,00 € 96,00 €
+ -
Žilina 6.11.2018 80,00 € 96,00 €
+ -
Košice 7.11.2018 80,00 € 96,00 €
+ -
Nitra 13.11.2018 80,00 € 96,00 €
+ -
Banská Bystrica 15.11.2018 80,00 € 96,00 €
+ -

Veľká novela verejného obstarávania, hlavné ciele a zmeny od 1. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 nás čakajú výrazné zmeny vo verejnom obstarávaní. Aké výhody vám prinesie veľká novela zákona? Ktoré pravidlá budú uvoľnené a naopak, aké povinnosti budú musieť verejní obstarávatelia dodržiavať, aby bol postup obstarávania v súlade s princípom zvýšenia transparentnosti? Na seminári s Ing. Dagmar Melotíkovou vám predstavíme obsah pripravovanej novely a zodpovieme vám najčastejšie otázky týkajúce sa aplikácie očakávaných zmien v praxi. V rámci programu sa zameriame aj na odstránenie doterajších problematických inštitútov verejného obstarávania, ktoré znateľne zefektívnenia a zjednodušenia postup verejného obstarávania.
 • Zmeny vo finančných limitoch,
 • Ako správne určiť predpokladanú hodnotu zákazky podľa novely,
 • Príde k podstatným zmenám v povinnostiach verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa §10 zákona o verejnom obstarávaní,
 • Pozor na dochvíľnosť v plnení si povinnosti vystaviť referenciu, novela prinesie nové pravidlá,
 • Na EKS po novele už nebudeme môcť verejne obstarávať stavebné práce,
 • Dodatky vo verejnom obstarávaní podľa §18 zákona o verejnom obstarávaní,
 • Zmeny v podmienkach účasti a ich vyhodnotenie,
 • Lehota viazanosti ponúk bude maximálne 12 mesiacov, nie je možné ju predĺžiť výšku zábezpeky riešia zmeny v novele,
 • Novela prináša zmeny v lehote na predkladanie ponúk,  otváraní ponúk, vyhodnotení splnia podmienok účasti a uzatvorení zmluvy s víťazným uchádzačom,
 • Jednotný európsky dokument možno nahradiť čestným vyhlásením pri podlimitných zákazkách,
 • Priame rokovacie konanie aj pri podlimitných zákazkách,
 • Zmeny nastanú aj pri zákazke s nízkou hodnotou, budeme Vás informovať
 • Diskusia 

   


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.30 prednáška
11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka
12.30 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
15. 10. 2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
6. 11. 2018, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
7. 11. 2018, Košice - Aula Maxima, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9 (mapa)
13. 11. 2018, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
15. 11. 2018, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica (mapa)
4. 12. 2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)