Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní schválená dňa 16. 10. 2018

Od 1. 1. 2019 prináša „veľká“ novela zákona o verejnom obstarávaní doposiaľ najvýraznejšie zmeny do súčasného zákona. Už budúci rok sa tak mení väčšina zaužívaných postupov verejného obstarávania pre všetky zúčastnené strany. Novinky nás čakajú nielen vo finančných limitoch alebo v podmienkach účasti a ich vyhodnotení, ale tiež v lehote na predkladanie ponúk a v zmluvách s víťazným uchádzačom. Na seminári s Ing. Dagmar Melotíkovou vám predstavíme celý obsah pripravovanej novely zákona a zodpovieme vám najčastejšie otázky týkajúce sa aplikácie očakávaných zmien v praxi alebo prípravy budúcich zákaziek.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Dagmar Melotíková
Bez DPH S DPH
Bratislava 4.12.2018 80,00 € 96,00 €

Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní schválená dňa 16. 10. 2018

Od 1. 1. 2019 prináša „veľká“ novela zákona o verejnom obstarávaní doposiaľ najvýraznejšie zmeny do súčasného zákona. Už budúci rok sa tak mení väčšina zaužívaných postupov verejného obstarávania pre všetky zúčastnené strany. Novinky nás čakajú nielen vo finančných limitoch alebo v podmienkach účasti a ich vyhodnotení, ale tiež v lehote na predkladanie ponúk a v zmluvách s víťazným uchádzačom. Na seminári s Ing. Dagmar Melotíkovou vám predstavíme celý obsah pripravovanej novely zákona a zodpovieme vám najčastejšie otázky týkajúce sa aplikácie očakávaných zmien v praxi alebo prípravy budúcich zákaziek.
 • Zmeny vo finančných limitoch,
 • Ako správne určiť predpokladanú hodnotu zákazky podľa novely,
 • Príde k podstatným zmenám v povinnostiach verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa §10 zákona o verejnom obstarávaní,
 • Pozor na dochvíľnosť v plnení si povinnosti vystaviť referenciu, novela prinesie nové pravidlá,
 • Na EKS po novele už nebudeme môcť verejne obstarávať stavebné práce,
 • Dodatky vo verejnom obstarávaní podľa §18 zákona o verejnom obstarávaní,
 • Zmeny v podmienkach účasti a ich vyhodnotenie,
 • Lehota viazanosti ponúk bude maximálne 12 mesiacov, nie je možné ju predĺžiť výšku zábezpeky riešia zmeny v novele,
 • Novela prináša zmeny v lehote na predkladanie ponúk,  otváraní ponúk, vyhodnotení splnia podmienok účasti a uzatvorení zmluvy s víťazným uchádzačom,
 • Jednotný európsky dokument možno nahradiť čestným vyhlásením pri podlimitných zákazkách,
 • Priame rokovacie konanie aj pri podlimitných zákazkách,
 • Zmeny nastanú aj pri zákazke s nízkou hodnotou, budeme Vás informovať
 • Diskusia 

   


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.30 prednáška
11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka
12.30 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.Miesto konania:
6. 11. 2018, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
13. 11. 2018, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)
15. 11. 2018, Banská Bystrica - ZRUŠENÉ!!! - Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica (mapa)
4. 12. 2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)