Vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Podľa právneho stavu k 26. 8. 2020 (Úplné znenia zákonov 24/2020).

Cena s DPH
7,96 €
Cena bez DPH
6,63 €
Rok vydania
2020
Počet strán
104
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Podľa právneho stavu k 26. 8. 2020 (Úplné znenia zákonov 24/2020).

Úplné znenie vyhlášky MV SR
č. 9/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke 

Po zmene vyhláškou č. 223/2020 Z. z.:

  • Zmeny sa týkajú spôsobu vykonania skúšky z vedenia motorových vozidiel. Zároveň nastala úprava, ktorá sa týka prechodných ustanovení k úpravám od 1. septembra 2021 v konaní o udelení vodičského oprávnenia, a tiež dochádza k zmenám v prílohách.

Po zmene vyhláškou č. 224/2020 Z. z.:

  • Úpravy sa týkajú zmien čl. II vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.