Webinár: Ochrana osobných údajov v roku 2018 pre marketérov. Čo prinesie GDPR nariadenie?

Jednou z oblastí, kde sa spracúvajú osobné údaje, je marketing. Tento webinár poskytne účastníkom seminára možnosť dozvedieť sa, čo je dovolené a čo nie v prípade marketingových aktivít pri ...

Forma produktu
Webinár
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
JUDr. Marcela Macová, PhD.
Bez DPH S DPH
Webinár 8.12.2017 40,00 € 48,00 €

Webinár: Ochrana osobných údajov v roku 2018 pre marketérov. Čo prinesie GDPR nariadenie?

Jednou z oblastí, kde sa spracúvajú osobné údaje, je marketing. Tento webinár poskytne účastníkom seminára možnosť dozvedieť sa, čo je dovolené a čo nie v prípade marketingových aktivít pri spracúvaní osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia. Povieme si, aké náležitosti musí mať súhlas; totiž nie každý súhlas udelený podľa zákona č. 122/2013 Z. z. sa bude považovať za súhlas podľa GDPR. Podrobne sa budeme zaoberať aj zasielaním letákov, súťažami, vernostnými programami a rôznymi marketingovými aktivitami.
 • Čo je osobný údaj?
 • Identifikácia informačných systémov/účelov, v ktorých sa spracovávajú osobné údaje, napr. na účely súťaží, vernostných programov, letákov a iné
 • Súhlas zamestnanca so spracúvaním osobných údajov na marketingové aktivity
 • Náležitosti súhlasu
 • Kedy súhlas áno a kedy nie
 • Náležitosti štatútu súťaže
 • Je potrebné riešiť facebook napr. pri fun page?
 • Právny základ spracúvania osobných údajov 
 • Dotknutá osoba a jej práva – povinnosti prevádzkovateľa osobných údajov
 • Profilovanie. Máte takéto spracovávanie osobných údajov správne ošetrené?
 • Prenos osobných údajov v rámci EÚ a mimo do tretích krajín
 • Povinná dokumentácia vyplývajúca z GDPR na účely marketingu


Harmonogram:
9,30 – 11,00 – prednáška
11,00 – 11,15 – prestávka
11,15 – 12,30 – prednáška