Zákon o cenných papieroch (2019)

podľa právneho stavu k 5. 3. 2019 (Úplne znenia zákonov 14/2019).

Cena s DPH
13,31 €
Cena bez DPH
11,09 €
Rok vydania
2019
Počet strán
240
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o cenných papieroch (2019)

podľa právneho stavu k 5. 3. 2019 (Úplne znenia zákonov 14/2019).

Úplné znenie zákona
č. 566/2001 Z. z.
O CENNÝCH PAPIEROCH


Po zmene zákonom č. 177/2018 Z. z.:

  • Navrhuje sa preukazovanie dôveryhodnosti v komunikácii nielen s Národnou bankou Slovenska.
  • Navrhovaná zmena ruší povinnosť obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi uložiť výpis z obchodného registra v Národnej banke Slovenska.

Po zmene zákonom č. 373/2018 Z. z.:

  • Dochádza k zosúladeniu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2017/1129/EÚ o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu (ďalej len „nariadenie o prospekte“).
  • Vypúšťa sa definícia pojmov „významný obchod“ a „relevantný trh“, nakoľko tieto pojmy sú definované
    iným spôsobom v usmernení európskeho orgánu dohľadu.
  • Dochádza k úprave, ktorej cieľom je zjednodušiť proces výkupu.
  • Navrhuje sa jednoduchší prístup k informáciám majiteľom investičných certifikátov ako aj držiteľom investičných certifikátov, ktorí využívajú služby finančných inštitúcií pri ich spravovaní prostredníctvom držiteľskej správy.