• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o cestnej doprave a premávke + Vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Zákon o cestnej doprave a premávke + Vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Podľa právneho stavu k 27. 5. 2020 (Úplné znenia zákonov 19/2020).

Cena s DPH
18,97 €
Cena bez DPH
15,81 €
Rok vydania
2020
Počet strán
256
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o cestnej doprave a premávke + Vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Podľa právneho stavu k 27. 5. 2020 (Úplné znenia zákonov 19/2020).

Úplné znenie zákona
č. 56/2012 Z. z.
o cestnej doprave

Po zmene zákonmi č. 390/2019 Z. z., č. 473/2019 Z. z. a č. 90/2020 Z. z.:

 • Úpravy sa týkajú zmien v súvislosti s § 27 ods. 2 Obchodného zákonníka. Tiež ide o legislatívno-technické úpravy v súvislosti s vypustením zápisu do obchodného registra. Delená účinnosť od 1. októbra 2020 je viazaná na potrebu vykonať úpravy príslušných informačných systémov verejnej správy vyvolané zmenou príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • V nadväznosti na pandémiu Covid – 19 sa navrhli opatrenia tak, aby bolo možné vhodným spôsobom znížiť riziko ohrozenia verejného zdravia a zmierniť negatívne dopady na oblasti dopravy.

 

Úplné znenie zákona
č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke

Po zmene zákonom č. 73/2020 Z. z.:

 • Pri trvalom vyradení vozidla z evidencie sa schválila možnosť požiadať aj o dočasné vyradenie vozidla z evidencie prostredníctvom elektronickej služby.
 • Z dôvodu obmedzených možností absolvovať lekárske prehliadky a psychologické vyšetrenia počas krízovej situácie sa predlžuje platnosť dokladov o zdravotnej a psychickej spôsobilosti, ako aj vodičských preukazov, a to až do obdobia po odvolaní krízovej situácie u vodičských skupín C, D, vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy a kuriérov.
 • Počas krízovej situácie neplynú lehoty súvisiace so skúškou z odbornej spôsobilosti, čo sú lehoty uvedené v § 80 ods. 2 zákona.
 • Umožňuje sa ponechať si osvedčenie o evidencii, ak bola podaná žiadosť o dočasné vyradenie vozidla z evidencie prostredníctvom elektronickej služby počas krízovej situácie.

 

Úplné znenie vyhlášky MV SR
č. 9/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Po zmene vyhláškou č. 29/2020 Z. z.:

 • Zmeny sa týkajú spôsobu vykonania teoretickej skúšky u žiadateľa, hodnotenia jednotlivých častí skúšky z vedenia motorových vozidiel a tiež dochádza k zmenám v prílohách.