Zákon o inšpekcii práce

podľa právneho stavu k 19. 3. 2019 (Úplné znenia zákonov 17/2019).

Cena s DPH
1,78 €
Cena bez DPH
1,48 €
Rok vydania
2019
Počet strán
24
Formát
A5
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o inšpekcii práce

podľa právneho stavu k 19. 3. 2019 (Úplné znenia zákonov 17/2019).

Úplné znenie zákona
č. 125/2006 Z. z.
o inšpekcii práce 


Po zmene zákonom č. 54/2019 Z. z.:

  • Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorého súčasťou ja aj novela zákona o inšpekcii, predstavuje kontinuitu so súčasnou právnou úpravou, z ktorej vychádza a na ktorú nadväzuje, zároveň využíva poznatky získané z aplikačnej praxe k zákonu č. 307/2014 Z. z., s cieľom prehĺbiť, rozšíriť a zefektívniť ochranu poskytovanú oznamovateľom protispoločenskej činnosti, a to najmä zriadením úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý ako nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, bude najmä poskytovať ochranu oznamovateľom (namiesto terajšieho inšpektorátu práce), kontrolovať dodržiavanie navrhovaného zákona, poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo k aplikácii návrhu zákona, robiť osvetu v oblasti poskytovania ochrany tzv. whistleblowerom, poskytovať odmenu oznamovateľovi (namiesto terajšieho Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky), raz ročne predkladať Národnej rade Slovenskej republiky správu o svojej činnosti.
  • Vzhľadom na to, že doterajšia pôsobnosť inšpektorátov práce vyplývajúca zo zákona č. 307/2014 Z. z. prechádza na novozriadený úrad, vypúšťajú sa zo zákona o inšpekcii práce súvisiace ustanovenia.