Zákon o miestnych daniach (2018)

Akcia -56%

podľa právneho stavu k 5. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 1/2018)

Ušetríte
56% = 2,74 €
Cena s DPH
4,90 € 2,16 €
Cena bez DPH
4,08 € 1,80 €
Rok vydania
2018
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o miestnych daniach (2018)

podľa právneho stavu k 5. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 1/2018)
Úplné znenie zákona
č. 582/2004 Z. z.
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Po zmene zákonom č. 243/2017 Z. z.:

  • V rámci nového zákona o verejnej výskumnej inštitúcii sa v zákone o miestnych daniach v § 17 dopĺňa písmeno e) tak, že po novom od dane z nehnuteľností sú oslobodené aj pozemky a stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných výskumných inštitúcií.


Po zmene zákonom č. 292/2017 Z. z.:
  • Zmena zákona súvisí s novelou zákona o odpadoch, a to v nadväznosti na možnosť zavedenia množstvového zberu drobného stavebného odpadu v obci. Ak obec nemá zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu, náklady na činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ak obec nemá zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu, náklady na činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zároveň sa zahrnú do nákladov, z ktorých obec ustanoví sadzbu poplatku za množstvový zber pre všetkých poplatníkov. Ak obec zavedie množstvový zber drobného stavebného odpadu, náklady sú hradené z poplatku, ale len z činností nakladania s drobným stavebným odpadom, z ktorých obec ustanoví samostatnú sadzbu poplatku za drobný stavebný odpad a platiť poplatok s takto ustanovenou sadzbou poplatku budú len tí poplatníci, ktorí na území obce vytvoria drobný stavebný odpad.
Predpokladaný termín vydania: 3.kalendárny týždeň