• Úvod
  • >>
  • Úplne znenia zákonov
  • >>
  • Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Opatrenia na zostavenie účtovnej závierky (2018)

Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Opatrenia na zostavenie účtovnej závierky (2018)

podľa právneho stavu k 25. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 6/2018)

Cena s DPH
9,03 €
Cena bez DPH
7,53 €
Rok vydania
2018
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Opatrenia na zostavenie účtovnej závierky (2018)

podľa právneho stavu k 25. 1. 2018 (Úplne znenia zákonov 6/2018)
Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Po zmene opatrením MF SR č. MF/14776/2017-74:

  • Cieľom opatrenia je doplniť účtovanie kapitálového fondu z príspevkov v účtovníctve obchodnej spoločnosti a v účtovníctve akcionára a spoločníka v nadväznosti na prijatú novelu Obchodného zákonníka.Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/23377/2014-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu

Po zmene opatrením MF SR č. MF/14770/2017-74:

  • Cieľom opatrenia je doplniť obsahovú náplň poznámok o informáciu o tvorbe kapitálového fondu z príspevkov, ktorého tvorba je upravená v novele Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z. z.Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/23378/2014-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky

Po zmene opatrením MF SR č. MF/14774/2017-74:

  • Cieľom opatrenia je doplniť obsahovú náplň poznámok o informáciu o tvorbe kapitálového fondu z príspevkov, ktorého tvorba je upravená v legislatívnom návrhu na zmenu a doplnenie Obchodného zákonníka.Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/15464/2013-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky

Po zmene opatrením MF SR č. MF/14775/2017-74:

  • Cieľom opatrenia je doplniť obsahovú náplň poznámok o informáciu o tvorbe kapitálového fondu z príspevkov, ktorého tvorba sa navrhuje v legislatívnom návrhu na zmenu a doplnenie Obchodného zákonníka.
Predpokladaný termín vydania: 6.kalendárny týždeň