Zákon o Policajnom zbore, Zákon o registri trestov (2016)

podľa právneho stavu k 10. 5. 2016 (Úplne znenia zákonov 26/2016)

Cena s DPH
4,41 €
Cena bez DPH
3,67 €
Rok vydania
2016
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o Policajnom zbore, Zákon o registri trestov (2016)

podľa právneho stavu k 10. 5. 2016 (Úplne znenia zákonov 26/2016)
Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 171/1993 Z. z.
O POLICAJNOM ZBORE


Po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z.:
 • Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučného poriadku) súvisí
  s novou koncepciou sporového konania v Civilnom sporovom poriadku. Cieľom je zosúladenie
  právnych noriem a procesnoprávnych inštitútov tak, aby boli koherentné s právnou úpravou
  v nových civilno-procesných kódexoch.
 • Nové procesné kódexy už neobsahujú úpravu predbežných opatrení, ale neodkladných opatrení.
  Neodkladné opatrenie sa spravuje iným právnym režimom a spôsobuje odlišné právne následky ako
  predbežné opatrenie podľa predchádzajúcej právnej úpravy.
 • Zmeny sú zväčša terminologického charakteru, ktoré si vyžiadala potreba riadneho uplatňovania
  novoprijatých kódexov.


Úplné znenie zákona
č. 330/2007 Z. z.
O REGISTRI TRESTOV


Po zmene zákonom č. 91/2016 Z. z.:
 • Novela zákona upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov
  ukladaných právnickým osobám a postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov v trestnom
  konaní proti právnickým osobám.
 • Podstata novelizácie spočíva primárne v rozšírení podmienok, ktoré musí právnická osoba spĺňať, aj
  o podmienku bezúhonnosti.


Po zmene zákonom č. 125/2016 Z. z.:
 • Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučného poriadku) súvisí
  s novou koncepciou sporového konania v Civilnom sporovom poriadku. Cieľom je zosúladenie
  právnych noriem a procesnoprávnych inštitútov tak, aby boli koherentné s právnou úpravou
  v nových civilno-procesných kódexoch.
 • Zmeny sú zväčša terminologického charakteru, ktoré si vyžiadala potreba riadneho uplatňovania
  novoprijatých kódexov.


Predpokladaný termín vydania: 20.kalendárny týždeň