• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), Zákon o cestnej premávke + Vyhláška č. 9/2009 Z. z.

Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), Zákon o cestnej premávke + Vyhláška č. 9/2009 Z. z.

Akcia -82% PDF verzia

Podľa právneho stavu k 15. 1. 2020 (Úplné znenia zákonov 1/2020).

Ušetríte
82% = 17,93 €
Cena s DPH
21,92 € 3,99 €
Cena bez DPH
18,27 € 3,33 €
Rok vydania
2020
Počet strán
344
Formát
A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), Zákon o cestnej premávke + Vyhláška č. 9/2009 Z. z.

Podľa právneho stavu k 15. 1. 2020 (Úplné znenia zákonov 1/2020).

Úplné znenie zákona
č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Po zmene zákonom č. 393/2019 Z. z.:

 • V nadväznosti na zmeny navrhované v zákone o cestnej premávke týkajúce sa cesty pre motorové vozidlá sa navrhuje vypustiť aj v cestnom zákone ustanovenia týkajúce sa rýchlostnej cesty. Tá je v súčasnosti nepresne vnímaná ako samostatná kategória pozemných komunikácií; navrhuje sa preto jednoznačne vyjadrenie, že je to len stavebnotechnická kategória diaľnic, ktorá je odlišná svojimi návrhovými prvkami, nie základným vymedzením (t. j. komunikácia s obmedzeným pripojením a prístupom).

 

Úplné znenie zákona
č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke

Po zmene zákonom č. 393/2019 Z. z.:

 • Definícia hranice križovatky sa upravuje tak, aby nezávisela od vyznačenia priečnymi čiarami, ale iba
  od zakrivenia vozovky.
 • Striktné označenie osoby pohybujúcej sa na kolobežke s pomocným motorčekom ako vodiča nemotorového
  vozidla.
 • Navrhuje sa rozšíriť okruh správnych deliktov pre vodiča, ktorý neumožnil vozidlu s právom prednostnej
  jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, bezpečný a plynulý prejazd, ako aj porušil povinnosť vytvoriť záchranársku
  uličku a zákaz jazdy v záchranárskej uličke
 • Pri súbežnej jazde sa zavádza striedavé radenie bez úpravy dopravnou značkou aj pri znižovaní
  počtu jazdných pruhov idúcich v priamom smere, nielen pri prekážke cestnej premávky v jednom
  jazdnom pruhu.
 • Priestor električkového koľajového pásu by mal byť využívaný inými vozidlami len v nevyhnutných
  prípadoch.


Úplné znenie vyhlášky MV SR
č. 9/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Po zmene vyhláškou č. 406/2019 Z. z.:

 • Tabuľka s evidenčným číslom pridelená vozidlu, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, alebo
  hybridnému elektrickému vozidlu s možnosťou externého nabíjania môže mať písmená a číslice čiernej
  farby na svetlozelenom podklade.
 • Vkladá sa nová príloha č. 15: Vzor čistopisu medzinárodného vodičského preukazu podľa viedenského
  dohovoru.
 • Zmeny v prílohách č. 17 a 19.