Zákon o službách zamestnanosti (2020)

Podľa právneho stavu k 4. 2. 2020 (Úplné znenia zákonov 6/2020).

Cena s DPH
8,16 €
Cena bez DPH
6,80 €
Rok vydania
2020
Počet strán
120
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o službách zamestnanosti (2020)

Podľa právneho stavu k 4. 2. 2020 (Úplné znenia zákonov 6/2020).

Úplné znenie zákona
č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti


Po zmene zákonom č. 83/2019 Z. z.:

  • Zákonom sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody, okrem iného aj znenie zákona o službách zamestnanosti. Týka sa zamestnávania občana Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a jeho rodinného príslušníka.

Po zmene zákonom č. 221/2019 Z. z.:

  • Upravuje ustanovenia z dôvodu eliminácie administratívnej záťaže (napr. pri predkladaní dokladu o priznaní starobného dôchodku).

Po zmene zákonom č. 374/2019 Z. z.:

  • Cieľom zákona je doplniť legislatívnu úpravu sektora sociálnej ekonomiky a vytvoriť vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti, ale aj ako upraviť systém podpory, ktorý bude spoločensky prijateľný a bude plne dodržiavať pravidlá štátnej pomoci.
  • Pre jasnejšiu identifikáciu premenúva „Príspevok integračnému podniku“ na „Umiestňovací príspevok integračnému podniku“ v zmysle, že ide o príspevok integračnému podniku ako odmenu za to, že umiestnil na otvorený trh práce znevýhodnenú osobu.
  • Spresňuje poskytovanie tohto príspevku v prípade, že ide o prerušenie alebo ukončenie pracovného pomeru znevýhodneného zamestnanca u nového zamestnávateľa, tzv. reťazenie príspevku.
  • Upravuje výpočet výšky príspevku poskytovaného v zmysle § 53f.
  • Pre jasnejšiu identifikáciu premenúva kompenzačný príspevok na vyrovnávací príspevok.