Zákon o sociálnom poistení, Zákon o kolektívnom vyjednávaní (2017)

podľa právneho stavu k 22. 8. 2017 (Úplne znenia zákonov 17/2017)

Cena s DPH
2,40 €
Cena bez DPH
2,00 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o kolektívnom vyjednávaní (2017)

podľa právneho stavu k 22. 8. 2017 (Úplne znenia zákonov 17/2017)
Úplné znenie zákona
č. 461/2003 Z. z.
O SOCIÁLNOM POISTENÍ

Po zmene zákonom č. 184/2017 Z. z.:
  • Dochádza k spresneniu právnej úpravy zvyšovania dôchodkového veku od 1. januára 2017, s cieľom ustanoviť jednotný dôchodkový vek pre poistencov narodených v rovnakom kalendárnom roku a ustanovenie podmienok nového výpočtu sumy starobného dôchodku, ktorá bola určená podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004. Rozdiel v úrovni starobných dôchodkov je spôsobený odlišným spôsobom výpočtu starobného dôchodku podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a zákona o sociálnom poistení.
  • Rozhodujúcim parametrom je suma priemerného mesačného zárobku, z ktorého bola vypočítaná suma starobného dôchodku v jednotlivých kalendárnych rokoch v období od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003. Suma tohto PMZ je na každý kalendárny rok uvedeného obdobia ustanovená osobitne a má rastúci trend, pretože je potrebné zohľadniť rast miezd v hospodárstve Slovenskej republiky.
  • Parametre rozhodujúce na nové určenie sumy starobného dôchodku sú ustanovené diferencovane podľa toho, z ktorej pracovnej kategórie bol starobný dôchodok vymeraný.
  • Suma starobného dôchodku sa novo určí, aj keď bola určená podľa zákona o sociálnom zabezpečení a nárok na jeho výplatu vznikol po 31. decembri 2017.


Úplné znenie zákona
č. 2/1991 Zb.
O KOLEKTÍVNOM VYJEDNÁVANÍ


Po zmene zákonom č. 183/2017 Z. z.:
  • Dochádza k úprave kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa s cieľom zosúladenia právnej úpravy s nálezom Ústavného súdu. Ten rozhodol, že ustanovenia § 7 ods. 1, 2 a 11 zákona o kolektívnom vyjednávaní nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ako aj s článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
  • Návrh zákona vychádza z odporúčania Medzinárodnej organizácie práce č. 91, podľa ktorého vnútroštátne predpisy môžu rozšíriť kolektívne zmluvy vyššieho stupňa za určitých podmienok.
  • Zjednocuje sa terminológia používaná v návrhu zákona vo väzbe na spôsob oznamovania uzatvorenej reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.Predpokladaný termín vydania: 37.kalendárny týždeň