Zákon o sociálnom poistení, Zákon o prídavku na dieťa, Zákon o životnom minime

podľa právneho stavu k 28. 8. 2019 (Úplné znenia zákonov 34/2019).

Cena s DPH
15,97 €
Cena bez DPH
13,31 €
Rok vydania
2019
Počet strán
288
Formát
A5
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o prídavku na dieťa, Zákon o životnom minime

podľa právneho stavu k 28. 8. 2019 (Úplné znenia zákonov 34/2019).

Úplné znenie zákona
č. 461/2003 Z. z.
O SOCIÁLNOM POISTENÍ
Po zmene zákonmi č. 105/2019 Z. z., č. 221/2019 Z. z., č. 225/2019 Z. z., č. 231/2019 Z. z.:

  • Zníženie potrebného počtu rokov československých období dôchodkového poistenia ako podmienky priznania vyrovnávacieho príplatku s cieľom rozšírenia skupiny potenciálnych príjemcov vyrovnávacieho príplatku.
  • Zjednocuje sa terminológia daňových nedoplatkov a nedoplatkov na sociálnom a zdravotnom poistení, ktorá je v jednotlivých osobitných predpisoch formulovaná rozdielne.
  • Legislatívna úprava výkonu lekárskej posudkovej činnosti bude v osobitných prípadoch na základe určenia posudkového lekára aj bez účasti poistenca alebo poškodeného. Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu sa môže vykonávať aj v kratších alebo dlhších intervaloch ako je jeden mesiac.
  • Poukazovanie dávky sociálneho poistenia fyzickým osobám umiestneným vo výkone detencie prostredníctvom detenčného ústavu.


Úplné znenie zákona
č. 600/2003 Z. z.
O PRÍDAVKU NA DIEŤA

Po zmene zákonmi č. 83/2019 Z. z., č. 209/2019 Z. z., č. 226/2019 Z. z.:

  • Zavádzajú sa prechodné ustanovenia účinné po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie.
  • Nárok na sumu 100 eur za príslušný kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpi do prvého ročníka základnej školy, zvyšuje sumu prídavku na dieťa.
  • Každé dieťa, ktoré začne plniť povinnú školskú dochádzku, má mať zabezpečené základné školské potreby.


Úplné znenie zákona
č. 601/2003 Z. z.
O ŽIVOTNOM MINIME
Po zmene zákonom č. 226/2019 Z. z.:

  • Suma, o ktorú sa zvýši prídavok na dieťa v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpi do prvého ročníka základnej školy, sa nepovažuje za príjem na účely určenia súm životného minima.