Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele (2019)

podľa právneho stavu k 11. 1. 2019 (Úplné znenia zákonov 3/2019).

Cena s DPH
6,50 €
Cena bez DPH
5,42 €
Rok vydania
2019
Počet strán
88
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele (2019)

podľa právneho stavu k 11. 1. 2019 (Úplné znenia zákonov 3/2019).

Zákon
č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele


Po zmene zákonom č. 177/2018 Z. z.:

  • Cieľom zmeny je vypustenie povinnosti predkladať Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
    republiky a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately odpis z registra trestov. Osoba poskytne ministerstvu a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre potreby vyžiadania odpisu registra trestov iba potrebné údaje.
  • Zároveň sa upravuje postup, akým ministerstvo a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
    kurately získa odpis registra trestov.