Zákon o sociálnych službách

podľa právneho stavu k 1. 10. 2019 (Úplné znenia zákonov 36/2019).

Cena s DPH
9,94 €
Cena bez DPH
8,28 €
Rok vydania
2019
Počet strán
168
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o sociálnych službách

podľa právneho stavu k 1. 10. 2019 (Úplné znenia zákonov 36/2019).

Úplné znenie zákona
č. 448/2008 Z. z.
O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH


Po zmene zákonom č. 221/2019 Z. z.:

 • Zjednotenie terminológie daňových a colných nedoplatkov, nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom
  poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré
  sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rôzne.
 • Vypustenie povinnosti dokladania potvrdení o nedoplatkoch na daniach, na cle, na poistnom na sociálne
  poistenie a zdravotné poistenie a nedoplatkoch na príspevku na starobné dôchodkové sporenie.


Po zmene zákonom č. 280/2019 Z. z.:

 • Novo sa upravuje podávanie žiadostí o finančný príspevok elektronickou formou prostredníctvom informačného
  systému sociálnych služieb.
 • V záujme prehľadnosti a zjednodušenia určenia výšky štvrťročne vyplácaného finančného príspevku
  sa zavádza režim prepočtu vo väzbe na pomernú časť tohto finančného príspevku.
 • Ustanovuje sa pôsobnosť obce vykonávať jej doposiaľ vykonávané vybrané pôsobnosti v oblasti vedenia
  evidencie o vykonávaní jej pôsobnosti pri poskytovaní sociálnych služieb novou formou.
 • Novým spôsobom sa označuje okruh osôb, o ktorých poskytovateľ sociálnych služieb spracúva
  osobné údaje, ako aj rozsah týchto spracúvaných osobných údajov.
 • Upravuje sa terminológia v právnej úprave správnych deliktov.