• Úvod
  • >>
  • Úplné znenia zákonov
  • >>
  • Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja (2017)

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja (2017)

podľa právneho stavu k 7. 12. 2017 (Úplne znenia zákonov 28/2017)

Cena s DPH
2,57 €
Cena bez DPH
2,14 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja (2017)

podľa právneho stavu k 7. 12. 2017 (Úplne znenia zákonov 28/2017)
Úplné znenie zákona

č. 106/2004 Z. z.
O SPOTREBNEJ DANI Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Po zmene zákonom č. 269/2017 Z. z.:

  • Cieľom nastavenia zmeny systému označenia spotrebiteľského balenia cigár s krycím listom výlučne z prírodného tabaku v prípade zmeny sadzby dane (preznačenia) je zabezpečiť pri zmene sadzby dane správne zdanenie spotrebiteľských balení cigár uvedených do daňového voľného obehu, pričom sa ukladá povinnosť označiť takéto spotrebiteľské balenia cigár kontrolnou známkou.
  • Prevádzkovateľovi daňového skladu, oprávnenému príjemcovi a dovozcovi spotrebiteľských balení cigár sa umožňuje označiť spotrebiteľské balenia cigár novými kontrolnými známkami, ak sa prvý raz zmenila sadzba dane.
  • Úprava sankcií ukladaných správcom dane za daňové delikty a priestupky prihliada na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho stavu.Úplné znenie zákona

č. 98/2004 Z. z
O SPOTREBNEJ DANI Z MINERÁLNEHO OLEJA

Po zmene zákonom č. 268/2017 Z. z.:

  • Upravuje sa okruh biogénnych látok. Bioplyn sa nahrádza pokročilým biopalivom, ktoré je podľa zákona č. 309/2009 Z. z. považované za biopalivo druhej generácie vyrobené na báze nepotravinárskych surovín.
  • Ustanovujú sa podmienky na uplatňovanie daňovo zvýhodnenej sadzby dane na motorový benzín a plynový olej (motorovú naftu). Osoba, ktorá uvedie do daňového voľného obehu motorový benzín a plynový olej s požadovaným objemom biopaliva v zmesi a primiešané biopalivá budú spĺňať kritériá trvalej udržateľnosti, bude si môcť uplatniť zníženú sadzbu dane.


Predpokladaný termín vydania: 51.kalendárny týždeň