• Úvod
  • >>
  • Úplne znenia zákonov
  • >>
  • Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (2016)

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (2016)

podľa právneho stavu k 30. 11. 2016 (Úplne znenia zákonov 29/2016)

Cena s DPH
5,39 €
Cena bez DPH
4,49 €
Rok vydania
2016
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov (2016)

podľa právneho stavu k 30. 11. 2016 (Úplne znenia zákonov 29/2016)
Úplné znenie zákona
č. 106/2004 Z. z.
O SPOTREBNEJ DANI Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Po zmene zákonom č. 296/2016 Z. z.:
  • Mení sa sadzba dane na cigary, cigarky a tabak, upravuje sa špecifická časť kombinovanej sadzby dane na cigarety a minimálna sadzba dane na cigarety.
  • Legislatívno-technickou úpravou sa zosúlaďuje predmetné ustanovenie so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Spresňuje sa lehota zániku povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.
  • Nové ustanovenie osobitne upravuje zdaňovanie neharmonizovaných tabakových výrobkov, ktorými sú bezdymové tabakové výrobky, ktoré sa nespotrebúvajú počas procesu horenia – okrem žuvacieho tabaku a šnupavého tabaku. Tiež upravuje povinnosti osôb, ktoré budú chcieť takéto tabakové výrobky uvádzať na daňovom území. V súvislosti s touto úpravou sa upravuje vedenie evidencií vedených colným úradom a finančným riaditeľstvom, definujú sa delikty a priestupky a určuje sa výška sankcií.


Upozornenie na zmeny v zákone
č. 530/2011 Z. z.
O SPOTREBNEJ DANI Z ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOVPredpokladaný termín vydania: 50.kalendárny týždeň