• Úvod
  • >>
  • Úplné znenia zákonov
  • >>
  • Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

podľa právneho stavu k 26. 11. 2019. (Úplné znenia zákonov 41/2019).

Cena s DPH
8,52 €
Cena bez DPH
7,10 €
Rok vydania
2019
Počet strán
144
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja

podľa právneho stavu k 26. 11. 2019. (Úplné znenia zákonov 41/2019).

Úplné znenie zákona
č. 609/2007 Z. z
O SPOTREBNEJ DANI Z ELEKTRINY, UHLIA A ZEMNÉHO PLYNU

Po zmene zákonom č. 362/2019 Z. z.:

  • spresňujú a doplňujú sa základné pojmy,
  • zavádzajú sa osobitné ustanovenia pre nabíjacie stanice na nabíjanie elektrických vozidiel,
  • zavádza sa oslobodenie od spotrebnej dane z uhlia pri technicky odôvodnených stratách.


Úplné znenie zákona
č. 98/2004 Z. z
O SPOTREBNEJ DANI Z MINERÁLNEHO OLEJA

Po zmene zákonom č. 362/2019 Z. z.:

  • spresňuje sa predmet dane a podmienky na uplatnenie zníženej sadzby dane na motorový benzín.