• Úvod
  • >>
  • Úplné znenia zákonov
  • >>
  • Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

podľa právneho stavu k 31. 7. 2019. (Úplné znenia zákonov 31/2019).

Cena s DPH
15,53 €
Cena bez DPH
12,94 €
Rok vydania
2019
Počet strán
280
Formát
A5
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja, Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

podľa právneho stavu k 31. 7. 2019. (Úplné znenia zákonov 31/2019).

Úplné znenie zákona
č. 98/2004 Z. z
O SPOTREBNEJ DANI Z MINERÁLNEHO OLEJA

  • Po zmene zákonom č. 221/2019 Z. z.:
    Navrhuje sa zjednodušenie administratívnych postupov pri preukazovaní bezúhonnosti na účely colných predpisov. Účelom poskytovania výpisu z registra trestov je najmä posúdenie splnenia kritérií na udelenie statusu SHS (čl. 39 Colného kódexu Únie).


Úplné znenie zákona
č. 106/2004 Z. z.
O SPOTREBNEJ DANI Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Po zmene zákonom č. 221/2019 Z. z.:

  • Dopĺňajú sa údaje, ktoré sú potrebné ku žiadosti o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou. Žiadateľ o vydanie povolenia na obchodovanie s tabakovou surovinou a osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na obchodovanie s tabakovou surovinou, nesmie mať evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie.


Úplné znenie zákona
č. 530/2011 Z. z.
O SPOTREBNEJ DANI Z ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV

Po zmene zákonom č. 221/2019 Z. z.:

  • Prílohou k žiadosti na prevádzkovanie daňového skladu sú potrebné aj údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu. Žiadateľ zároveň nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti.