Zákon o štátnej službe (2019)

podľa právneho stavu k 20. 3. 2019 (Úplné znenia zákonov 18/2019).

Cena s DPH
7,09 €
Cena bez DPH
5,91 €
Rok vydania
2019
Počet strán
96
Formát
A5
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o štátnej službe (2019)

podľa právneho stavu k 20. 3. 2019 (Úplné znenia zákonov 18/2019).

Úplné znenie zákona
č. 55/2017 Z. z.
o štátnej službe


Po zmene zákonom č. 347/2018 Z. z.:

  • Zavádza sa príspevok na rekreáciu aj pre osoby v štátnej službe založenej zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Legislatívnou úpravou sa rozširuje rozsah ustanovení Zákonníka práce, ktoré sa primerane použijú na štátnu službu založenú týmto zákonom.


Po zmene zákonom č. 6/2019 Z. z.:

  • Novela zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície predovšetkým obsahuje úpravu menovania a odvolávania prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Do zákona sa zavádza nový druh štátnej služby kadeta.

Po zmene zákonom č. 35/2019 Z. z.:

  • Zákonom sa výrazne posilňuje princíp stability služobného pomeru. Zavádzajú sa inštitúty prevedenia, preloženia a zálohy pre prechodne nezaradených PFS, popri ktorých bude prepustenie zo služobného pomeru len prostriedkom ultima ratio v prípade, ak nebude možné uplatniť prevedenie, preloženie ani zaradenie do zálohy pre prechodne nezaradených PFS.


Po zmene zákonom č. 54/2019 Z. z.:

  • Zákon sa novelizoval v nadväznosti na spôsob ustanovenia podpredsedu úradu do funkcie.