Zákon o účtovníctve (2020)

Podľa právneho stavu k 20. 1. 2020. (Úplné znenia zákonov 3/2020).

Cena s DPH
4,56 €
Cena bez DPH
3,80 €
Rok vydania
2020
Počet strán
48
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o účtovníctve (2020)

Podľa právneho stavu k 20. 1. 2020. (Úplné znenia zákonov 3/2020).

Úplné znenie zákona
č. 431/2002 Z. z.
O ÚČTOVNÍCTVE

Po zmene zákonom č. 363/2019 Z. z.:

  • Dochádza k povinnosti nechať si overiť riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierkou štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.
  • Nastáva úprava existujúceho vymedzenia účtovných jednotiek a umožňuje sa oslobodenie od uvádzania informácií opisu politiky rozmanitosti v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu.

Po zmene zákonom č. 390/2019 Z. z.:

  • Obchodná spoločnosť sa dňom obnovenia zápisu v obchodnom registri z dôvodu dodatočnej likvidácie stáva účtovnou jednotkou.
  • Účtovnej jednotke sa dáva povinnosť uzavrieť účtovné knihy z dôvodu zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku. K tomu dňu zostavuje účtovná jednotka mimoriadnu účtovnú závierku. Ku dňu výmazu z obchodného registra zostaví mimoriadnu účtovnú závierku.
  • Na základe obnovenia zápisu v obchodnom registri z dôvodu dodatočnej likvidácie začína účtovnej jednotke účtovné obdobie. K tomu dňu účtovná jednotka otvorí účtovné knihy a zostaví otváraciu súvahu.