Zákon o verejnom obstarávaní (2017)

podľa právneho stavu k 9. 5. 2017 (Úplne znenia zákonov 13/2017)

Cena s DPH
1,84 €
Cena bez DPH
1,53 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o verejnom obstarávaní (2017)

podľa právneho stavu k 9. 5. 2017 (Úplne znenia zákonov 13/2017)
Úplné znenie zákona
č. 343/2015 Z. z.
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Po zmene zákonom č. 93/2017 Z. z.:

  • Zvýšením finančných limitov sa sleduje zjednodušenie a zefektívnenie procesu verejného obstarávania pri nízkych prahových hodnotách, a tým zníženie administratívnej záťaže verejných obstarávateľov.
  • Dopĺňa sa odkaz na ustanovenie § 39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z., ktorý okrem iného upravuje povinnosť prijímateľa archivovať kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu do 31. 12. 2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31. 12. 2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom.
  • Dopĺňa sa osobitný inštitút týkajúci sa preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania na základe podnetu oprávneného orgánu v záujme zabezpečenia vrátenia poskytnutého príspevku alebo
    jeho časti od prijímateľa v prípade zistení porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ.
Predpokladaný termín vydania: 20.kalendárny týždeň