• Úvod
  • >>
  • Úplné znenia zákonov
  • >>
  • Zákon o výkone práce vo verejnom záujme + Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme + Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Podľa právneho stavu k 12. 2. 2020 (Úplné znenia zákonov 10/2020).

Cena s DPH
4,55 €
Cena bez DPH
3,79 €
Rok vydania
2020
Počet strán
48
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme + Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Podľa právneho stavu k 12. 2. 2020 (Úplné znenia zákonov 10/2020).

Úplné znenie zákona
č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme


Po zmene zákonom č. 470/2019 Z. z.:

  • Spresňuje sa úprava preukazovania bezúhonnosti a modifikuje sa úprava povinnosti zamestnanca vrátiť odstupné.

 

Úplné znenie zákona
č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme


Po zmene zákonom č. 381/2019 Z. z.:

  • V ustanovení § 14d sa upravuje výška odmeny za prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia v triedach základných škôl, v ktorých nepôsobí asistent učiteľa. Ide o triedy, v ktorých sa vzdeláva viac ako 30 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo so zdravotným znevýhodnením. Výška odmeny sa mení z 2,5 % na 5 % z platovej tarify 9. platovej triedy prvej pracovnej triedy mesačne.

Po zmene zákonom č. 470/2019 Z. z.:

  • Z dôvodu odstránenia aplikačných problémov a nejednoznačnosti právnej úpravy sa dopĺňa právna úprava tarifného platu vedúceho zamestnanca.