Zákon o zdravotnom poistení (2019)

Akcia -10%

podľa právneho stavu k 10. 1. 2019 (Úplné znenia zákonov 2/2019).

Ušetríte
10% = 0,65 €
Cena s DPH
6,50 € 5,85 €
Cena bez DPH
5,42 € 4,88 €
Rok vydania
2019
Počet strán
88
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o zdravotnom poistení (2019)

podľa právneho stavu k 10. 1. 2019 (Úplné znenia zákonov 2/2019).
Úplné znenie zákona
č. 580/2004 Z. z.
O ZDRAVOTNOM POISTENÍ


Po zmene zákonom č. 351/2018 Z. z.:
 • Pre jednoznačnosť sa dopĺňa vylučujúca podmienka účasti na zdravotnom poistení pre osoby podľa odseku 9 (konatelia z cudziny mimo členských štátov).
 • Spresnenie ustanovenia z dôvodu potreby presne zadefinovať začiatok nároku na verejné zdravotné
  poistenie (narodenie na území na SR) a ukončenie nároku (dosiahnutie 18 roku veku).
 • Navrhuje sa u cudzincov doplniť aj údaj o dobe prechodného pobytu na Slovensku, keďže tento získavajú najčastejšie.
 • Štát platí poistné iba za jednu osobu starajúcu sa celodenne o jedno a to isté dieťa. Znenie nevylučuje, aby v čase dochádzalo k zmene tejto osoby; nie je umožnené len súbežné platenie poistného za 2 a viac osôb pri jednom a tom istom dieťati.
 • Štát platí poistné iba za jednu osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu alebo opatruje blízku osobu, ktorá
  je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení.
 • Rozšírenie okruhu osôb, ktorým sa znižuje minimálny základ o osoby, ktoré boli obeťou obchodovania s ľuďmi a osoby vyhlásené za nezvestné.
 • Navrhuje sa pre jednoznačnosť doplniť spôsob výpočtu preddavku o jeho výšku pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sú zároveň poistencami štátu alebo zamestnancami.
 • Ustanovuje sa postup pri vymáhaní pohľadávok zdravotnej poisťovne, ktoré zdravotná poisťovňa uplatňuje voči poistencom alebo platiteľom poistného výkazom nedoplatkov. Vymáhanie pohľadávok na poistnom sa realizuje v súčasnosti dvoma spôsobmi, výkazom nedoplatkov prostredníctvom zdravotných poisťovní alebo platobným výmerom prostredníctvom úradu pre dohľad na podnet zdravotnej poisťovne. Zrušuje sa možnosť vydania platobného výmeru Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Po zmene zákonom č. 366/2018 Z. z.:
 • Po 1. decembri 2018 budú športové kluby za športovcov, ktorí vykonávajú šport spôsobom spĺňajúcim znaky závislej práce, hradiť plné odvodové zaťaženie.

Po zmene zákonom č. 376/2018 Z. z.:
 • Štát je platiteľom poistného za fyzickú osobu, ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť, má vystavené potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a bola vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie.