• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákonník práce, Zákon o minimálnej mzde, Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Zákonník práce, Zákon o minimálnej mzde, Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Podľa právneho stavu k 10. 2. 2020 (Úplné znenia zákonov 9/2020).

Cena s DPH
8,64 €
Cena bez DPH
7,20 €
Rok vydania
2020
Počet strán
120
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákonník práce, Zákon o minimálnej mzde, Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Podľa právneho stavu k 10. 2. 2020 (Úplné znenia zákonov 9/2020).

Úplné znenie zákona
č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce

Po zmene zákonom č. 307/2019 Z. z:

 • Rozširuje sa pôvodný rozsah tvrdého jadra smernice z tzv. minimálnych mzdových taríf (v SR minimálna mzda a minimálne mzdové nároky) na koncept „odmeňovania“. Hosťujúci zamestnávateľ povinný vyplatiť aj náhradu mzdy vo výške, ktorá vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky.
 • Novela prináša zmenu v podmienkach prenájmu zamestnancov, t. j. podmienkach za ktorých sa môže uskutočniť dočasné pridelenie na územie SR. Do podmienok prenájmu patrí napr. dodržanie maximálnej doby dočasného pridelenia, zákaz dočasného pridelenia na rizikovú prácu štvrtej kategórie.

Po zmene zákonom č. 319/2019 Z. z:

 • Zavádza sa nový inštitút – príspevok na športovú činnosť dieťaťa.
 • Po splnení stanovených podmienok zamestnávateľ dobrovoľne môže na žiadosť zamestnanca poskytnúť príspevok na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca.
 • Výška tohto príspevku zamestnávateľa je limitovaná na sumu 55 % oprávnených výdavkov zamestnanca a zároveň maximálnou výškou sumy príspevku 275 eur za kalendárny rok.

Po zmene zákonom č. 380/2019 Z. z:

 • V ustanovení § 103 ods. 2 sa zvyšuje základná výmera dovolenky na dobu najmenej päť týždňov aj pre zamestnancov trvalo starajúcich sa o dieťa.

Úplné znenie zákona
č. 663/2007 Z. z.
o minimálnej mzde

Po zmene zákonom č. 375/2019 Z. z.:

 • Cieľom je zmeniť postup určovania minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok z dôvodu posilnenia záväzkov a zásad vyplývajúcich z medzinárodných dokumentov a Ústavy Slovenskej republiky.

Úplné znenie zákona
č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Po zmene zákonom č. 320/2019 Z. z.:

 • Rozširuje sa výnimka z nelegálneho zamestnávania na právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorámá najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, ak pre ňu vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tohto spoločníka, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 roku veku. Rovnako sa rozširuje aj výnimka z nelegálnej práce.