Novinky

Zobrazenie:
Zoradiť:
Stránky:

Vlastné imanie obchodnej spoločnosti od 1. 1. 2022

Školenie s Ing. Máriou Horváthovou vás komplexne prevedie novelami Obchodného zákonníka (účinnosť od 1. 1. 2021) a ich vplyvom na vlastné imanie obchodnej spoločnosti, účtovné povinnosti a daň z príjmov. V rámci programu si predstavíme všetko dôležité, čo pre správne vedenie účtovníctva v tomto roku potrebujete vedieť. Medzi okruhmi tém si preto vypočujete detailné informácie o povinnostiach účtovania na účtoch vlastného imania, štruktúre vlastného imania, úhrade straty spoločníkom, rezervnom fonde a tiež obmedzení výplaty podielu na zisku.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Mária Horváthová

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky od 1. 1. 2022

Webinár s Júliou Pšenkovou vám detailne priblíži, ako postupovať pri výkone zrážok zo mzdy či exekúciách v roku 2021 a následne v roku 2022 po zavedení nových hodnôt nepostihnuteľných častí čistej mzdy. V závere dňa sa budete plne orientovať v povinnostiach zamestnávateľa aj zamestnanca, vrátane špecifických prípadov, kedy je mzdový účtovník nútený použiť tretinový systém pri výpočte zrážok alebo vyhlásiť konkurz na zamestnanca.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Júlia Pšenková

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Mzdárske zákony od roku 2022 v kocke

Potrebujete sa oboznámiť s novým vymeriavacím základom pre odvody, daňovým bonusom na dieťa, stravovaním zamestnancov, prípadne so mzdovými veličinami, sadzbami dane či ďalšími očakávanými aktualitami v oblasti Zákonníka práce a dane zo závislej činnosti? A čo oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam? Radi by ste sa na ne vopred pripravili? Ste na správnom mieste. Na webinári s Júliou Pšenkovou vás ako zamestnanca mzdového alebo personálneho oddelenia kompletne pripravíme na rok 2022.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Júlia Pšenková

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Mimoriadne zmeny Zákonníka práce a iných predpisov v tretej vlne pandémie

Nestíhate sledovať meniacu sa legislatívu na podporu zamestnávania počas COVID-19? Tento mimoriadny webinár vás nielen očami zákonodarcu, ale najmä pohľadom zamestnávateľov, personalistov, mzdárov a ďalších dotknutých osôb prevedie aktuálnymi právnymi predpismi, ktoré boli v súvislosti s treťou vlnou pandémie COVID-19 prijaté do pracovnoprávnej oblasti. Zaoberať sa budeme praktickou aplikáciou jednotlivých zmien v Zákonníku práce, náhradou príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ako aj dodržiavaním zásady rovnakého zaobchádzania v zamestnaní. Priestor vyhradíme navyše aj na otázky, ktoré zostávajú aj naďalej nejasné.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Mgr. Miroslava Mošonová

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Koncoročné povinnosti platiteľa DPH a novely daňových zákonov od 1. 1. 2022

Povinnosť vyrovnať ročný koeficient, upraviť odpočítanú daň pri investičnom majetku, vyrovnať zmeny účelu v daňovom priznaní, opraviť základ dane či vyrovnať preplatok alebo nedoplatok. To je len zlomok povinností platiteľa DPH pri prechode do nového účtovného roka. Nemusíte sa však trápiť sami. Poradíme vám, ako to zvládnuť. Na webinári s Ing. Vladimírom Ozimým si zrekapitulujete najdôležitejšie termíny aj postupy z praxe. Aby pre vás rok 2022 nebol prekvapením, získate taktiež komplexný pohľad na jednotlivé novely daňových zákonov.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2021

Ste povinný odviesť daň za vaše vozidlo? Dôležité lehoty aj samotný postup vyplnenia daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2021 vám na tomto webinári predstaví Ing. Vladimír Ozimý. Okrem základných informácií, ktoré vozidlá sú predmetom dane alebo kedy dochádza k zániku tejto daňovej povinnosti, vás zároveň oboznámime aj s predpokladanou daňou a preddavkami na daň z motorových vozidiel pre rok 2022.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Novela daňového poriadku v aplikačnej praxi od 1. 1. 2022

Aké výhody i nevýhody do praxe priniesla novela daňového poriadku od 1. 1. 2022, vám na tomto webinári predstaví Ing. Božena Jurčíková. Podrobne sa tu oboznámite s novými motiváciami k plneniu daňových povinností, ako aj s tým, ako novela rieši daňové podvody v tomto roku. Daňové subjekty sa detailne oboznámia so zmenou indexu daňovej spoľahlivosti, zmenou v spôsobe preukázania uplatňovaných výdavkov aj znížením administratívnej záťaže. Na webinári si budete môcť navyše zrekapitulovať aj zmeny daňového poriadku a novely lex korona z roku 2021. Na záver je pre vás vyhradený priestor na diskusiu a otázky.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Božena Jurčíková

84,00 € s DPH 70,00 € bez DPH

Vyberte variant

Novela zákona DPH od 1. 1. 2022 s aplikáciou do praxe

Už niekoľko týždňov je známe, čo zavádza v roku 2022 novela zákona o DPH. S Ing. Vladimírom Ozimým vám však na tomto webinári poskytneme všetky správne postupy do praxe: naučíte sa registrovať/zrušiť registráciu subjektov, prevziať podnikanie po zomretom, ako aj využívať osobitnú úpravu dane OSS a podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie s úpravou od 1. 1. 2022. Na webinári tiež získate praktické informácie k oznamovaniu bankových účtov na daňový úrad – koho sa týka, aká je lehota pre nových platiteľov DPH, kedy je možné zbaviť sa rizika ručenia za daň, aké sankcie hrozia za nesplnenie či uvedenie nepravdivých informácií.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant

Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2022 s aplikáciou do praxe

Už niekoľko týždňov je známe, čo zavádza novela zákona o dani z príjmov v roku 2022. S Ing. Vladimírom Ozimým vám na tomto webinári poskytneme všetky správne postupy do praxe: poskytovanie príspevku na stravovanie, zdaňovanie dividend, odpisovanie hmotného majetku, odpis pohľadávky, preddavky na daň z príjmov, uplatnenie daňovej straty, ale aj uplatnenie daňového bonusu vám v roku 2022 nebudú robiť žiaden problém. V súvislosti s blížiacim sa darovaním 2 % asignačnej dane si povieme, na čo si dať pozor, a naopak, v súvislosti s investovaním do majetku si upresníme, ako uplatniť novú formu daňovej úľavy.

Forma produktu:
Webinár
Vydavateľstvo:
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor:
Ing. Vladimír Ozimý

60,00 € s DPH 50,00 € bez DPH

Vyberte variant
Stránky: