Daňový a účtovný poradca podnikateľa 6-7/2018

Novinka

V publikácii nájdete nové zaujímavé témy ako: Mzdové zvýhodnenia po novom a 13. a 14. mzda, Komentár k úplnému zneniu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, Poplatník poplatku podľa zákona č. 582/2004 Z. z., Odpis pohľadávok v jednoduchom účtovníctve a mnoho ďalších zaujímavých tém.

Cena s DPH
13,98 €
Cena bez DPH
11,65 €
Rok vydania
4/2018
Počet strán
272
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 6-7/2018

V publikácii nájdete nové zaujímavé témy ako: Mzdové zvýhodnenia po novom a 13. a 14. mzda, Komentár k úplnému zneniu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, Poplatník poplatku podľa zákona č. 582/2004 Z. z., Odpis pohľadávok v jednoduchom účtovníctve a mnoho ďalších zaujímavých tém.
Z REDAKČNÉHO PERA
AKTUÁLNE Z DANÍ A ÚČTOVNÍCTVA

TÉMA MESIACA
  • Mzdové zvýhodnenia po novom a 13. a 14. mzda (Ing. Valéria Jarinkovičová)
  • Dňa 1. 5. 2018 nadobudne účinnosť zákon č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a menia sa ním aj niektoré zákony. Jeho hlavným cieľom bolo zvýšiť mzdové zvýhodnenia poskytované za nočnú prácu a za prácu vo sviatok a zároveň zaviesť nové mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu. Daným zákonom bolo novelizovaných osem právnych noriem a tiež ZDP.

PRÁVNE PREDPISY
  • Komentár k úplnému zneniu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (JUDr. Marcela Beňová, Ing. Adela Gašparovičová, Ing. Jarmila Čerbová, JUDr. Ľudmila Maderová, JUDr. Ingrid Ney, Ing. Alena Mišánková)
  • Zákon č. 267/2017 Z. z. , ktorý mení daňový poriadok, nadobudol účinnosť 1. 1. 2018, avšak v niektorých bodoch až 1. januára 2019. Najdôležitejšími zmenami sú: daňové tajomstvo, zavedenie súhrnného protokolu, povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky pre všetky PO zapísané v obchodnom registri a FO – podnikateľov, registrované pre daň z príjmov (PO od 1. 1. 2018, FO od 1. 7. 2018), zavedenie daňovej spoľahlivosti...Novela č. 344/2017 Z. z. mala len malý rozsah a jej účinnosť je od 1. 1. 2018.

DANE A ÚČTOVNÍCTVO
  • Poplatník poplatku podľa zákona č. 582/2004 Z. z. (JUDr. Mária Vargová)
  • Desiata časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“), ktorá v § 77 ods. 1 vymedzuje činnosti, za ktoré sa poplatok platí a ods. 2 písm. a) až c) poplatníka poplatku.

A ÚČTOVNÍCTVO JE JEDNODUCHÉ...
  • Odpis pohľadávok v jednoduchom účtovníctve
  • Vznik a zánik pohľadávky je v JÚ vymedzený dňom uskutočnenia účtovného prípadu. Podkladom pre účtovanie vzniku pohľadávky v knihe pohľadávok sú najčastejšie odberateľské faktúry. Podnikatelia účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva môžu pohľadávku odpísať pri skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo kedykoľvek v priebehu vykonávania činnosti.

RIEŠIME VAŠE PROBLÉMY
  • Vy sa pýtate – my odpovedáme
  • Na otázky čitateľov odpovedajú naši odborní poradcovia.

Predpokladaný termín vydania: 15. kalendárny týždeň