DPH v praxi a pripravované zmeny od 1.1.2018

Zmeny v DPH od januára 2018! Získajte všetky potrebné informácie v predstihu a pripravte sa na zmeny. Už túto jeseň pre vás Ing. Vladimír ...

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Ing. Vladimír Ozimý
Bez DPH S DPH
Nitra 11.10.2017 65,00 € 78,00 €

DPH v praxi a pripravované zmeny od 1.1.2018

Zmeny v DPH od januára 2018! Získajte všetky potrebné informácie v predstihu a pripravte sa na zmeny. Už túto jeseň pre vás Ing. Vladimír Ozimý pripraví školenie s prehľadom všetkých zmien, ktoré daniarov a účtovníkov čakajú v DPH-čke od januára 2018.
 • Vykonávanie ekonomickej činnosti a zdaniteľná osoba na účely DPH
 • Registračná povinnosť zdaniteľnej osoby
  • Dobrovoľná, lehoty, zábezpeka
  • Povinná, počítanie obratu, lehota, preukazovanie, oneskorená registrácia
  • Zákonná, riziká spojené so špecifickýmiprevodmi majetku ako predaj podnik, právne nástupníctvo, predaj stavby, jej časti a stavebného pozemku, preukazovanie skutočností
 • Nájom a dodanie nehnuteľností
  • Dodanie stavby, stavebného pozemku, kto je osobou povinnou platiť daň
  • Bezplatný prevod, užívanie na iný účel ako na podnikanie
  • Zmena účelu pri investičnom majetku
  • Nájom alebo ubytovacia služba
 • Daňová povinnosť pri dodaní služby a tovaru verzusprávo na odpočítanie dane
 • Zamestnávateľ ako platiteľ DPH a riziká spojené s
  • prijatými službami a tovarmi na pracovnej ceste
  • používaním iných platobných kariet ako kariet zamestnávateľa
  • používaním motorového vozidla na súkromné účely zamestnancom
 • Miesto dodania tovaru a služby pre vybrané okruhy 
  • Dodanie a nadobudnutie tovaru v EÚ
  • Dodanie služby podľa všeobecného pravidla a rozlíšenie prevádzkarne a sídla na účely miesta dodania
 • Pripravované zmeny pre rok 2018

Harmonogram:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Parkovanie v Bratislave pre účastníkov školenia 3 €/1 deň. 

Uhradiť účastnícky poplatok je potrebné najneskôr 3 pracovné dni pred konaním školenia. ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 2.10.2017, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
Miesto konania: 4.10.2017, Košice - Kultúrno - spoločenské centrum, Jedlíkova 7, Košice /oproti OC OPTIMA/ (mapa)
Miesto konania: 5.10.2017, Banská Bystrica - Hotel Dixon, Švermova 32 (mapa)
Miesto konania: 6.10.2017, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)
Miesto konania: 11.10.2017, Nitra - Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4 (mapa)