Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba 2022

Na 2-dňovom webinári s RNDr. Milanom Veščičíkom sa zdokonalíte v dôležitých finančných ukazovateľoch, trhovej hodnote aj v nákladoch vo svojej firme až natoľko, že vaše analýzy, návrhy i rozhodnutia prinesú vyšší ekonomický efekt pre vašu firmu. Školenie je určené najmä finančným a obchodným manažérom, vedúcim ekonomických úsekov, pracovníkom kontrolingu či iným podnikovým špecialistom zodpovedným za kalkulácie a cenotvorbu. Pre skúsených pracovníkov poskytne inšpirácie, absolventom prinesie pohľad do podnikovej praxe.

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
RNDr. Milan Veščičík
Bez DPH S DPH
Bratislava 30.6.-1.7.2022 180,00 € 216,00 €

Finančná analýza v kontrolingu, kalkulácia a cenotvorba 2022

Na 2-dňovom webinári s RNDr. Milanom Veščičíkom sa zdokonalíte v dôležitých finančných ukazovateľoch, trhovej hodnote aj v nákladoch vo svojej firme až natoľko, že vaše analýzy, návrhy i rozhodnutia prinesú vyšší ekonomický efekt pre vašu firmu. Školenie je určené najmä finančným a obchodným manažérom, vedúcim ekonomických úsekov, pracovníkom kontrolingu či iným podnikovým špecialistom zodpovedným za kalkulácie a cenotvorbu. Pre skúsených pracovníkov poskytne inšpirácie, absolventom prinesie pohľad do podnikovej praxe.
Keďže ide o 2-dňový webinár, zaručene budete mať dostatok priestoru na to, aby ste sa do detailu oboznámili so základnými parametrami o svojej firme, ako aj s výpočtom trhovej hodnoty, so stanovením cieľov kalkulácií a cenotvorby, s výpočtom nákladov (na výrobok, službu a zákazníka) a v neposlednom rade s definovaním výkonnostných ukazovateľov pre vašich predajcov.

Seminár je určený najmä riaditeľom, finančným a obchodným manažérom, pracovníkom kontrolingu a ďalším podnikovým špecialistom zodpovedným za kalkulácie a cenotvorbu. Pre skúsených pracovníkov poskytne inšpirácie, absolventom prinesie pohľad do podnikovej praxe. Majitelia firiem a manažéri pochopia princípy finančnej analýzy, kalkulácií a cenotvorby a ich rozhodnutia budú prinášať vyšší ekonomický prospech.

 Korona Safe: 

 • Meranie teploty pri vstupe do priestorov
 • Priebeh registrácie s náležitým odstupom
 • Dezinfekcia a ďalšie hygienické opatrenia v priestoroch
 • Odstup a sedenie podľa aktuálne platných nariadení
 • Hygienické opatrenia pri podávaní cateringu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas školenia

Videoškolenie k danej problematike

Obsah školenia

 • Ktoré finančné parametre a súvislosti o svojej firme musí poznať každý finančný manažér?
 • Ako rýchlo odhadnúť problémy a ohrozenia firmy z účtovných výkazov?
 • Ktoré finančné ukazovatele sú dôležité pre majiteľa, ktoré pre banku a pre iných partnerov?
 • Aká je obvyklá hierarchia ukazovateľov a kedy sa mení?
 • Ako sa vypočíta trhová hodnota firmy a ako ju možno ovplyvniť?
 • Použiť pre kontroling priamo údaje z účtovníctva alebo je vhodné ich upraviť?
 • Aké sú správne ciele kalkulácií a aké cenotvorby?
 • Ako čo najpresnejšie vypočítať náklady na výrobok, službu alebo zákazku?
 • Ktorú kalkulačnú metódu je kedy vhodné použiť?
 • Je vhodné zakalkulovať do ceny všetky podnikové náklady?
 • Prečo nestačí sledovať zisk iba za produkty?
 • Ako merať náklady na zákazníkov a ako zisk?
 • Ako ovplyvní výška ceny dosiahnutý zisk?
 • Kedy a ako poskytovať zľavy, aby boli v súlade s cenovým cieľom a nepoškodili budúcnosť?
 • Aké ciele a výkonnostné ukazovatele stanoviť našim predajcom, aby priniesli maximálny prospech?

Harmonogram školenia:

8:30 - 9:00 - prezentácia účastníkov školenia
9:00 - 11:00 - prednáška
11:00 - 12:00 - obedňajšia prestávka
12:00 - 15:00 - prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 216 € s DPH: obsahuje cenu 2-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.
 
Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 8 eur na celý deň.
 
Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Dátum a miesto konania:
30.6.– 1. 7. 2022, Bratislava – Hotel Saffron, Školská 5 (mapa)