Obchodný zákonník

podľa právneho stavu k 7.6.2019 (Úplné znenia zákonov 25/2019).

Cena s DPH
11,53 €
Cena bez DPH
9,61 €
Rok vydania
2019
Počet strán
208
Formát
A5
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Obchodný zákonník

podľa právneho stavu k 7.6.2019 (Úplné znenia zákonov 25/2019).

Úplné znenie zákona
č. 513/1991 Z. z.
OBCHODNÝ ZÁKONNÍK


Po zmene zákonom č. 156/2019 Z. z.:

  • Definuje sa základné pravidlo o povinnosti vypracovania pravidiel odmeňovania a vyplácania odmien v súlade so schválenými pravidlami odmeňovania.
  • Pri verejných akciových spoločnostiach bude vylúčené, aby o schválení pravidiel odmeňovania mohla na podklade príslušnej úpravy v stanovách spoločnosti rozhodnúť dozorná rada spoločnosti.
  • Zjednodušenie výkonu práv akcionárov.
  • Akcionár bude mať k dispozícii potvrdenie o tom, že hlasoval prostredníctvom elektronických prostriedkov.
  • Zvýšenie transparentnosti vo vzťahu k „transakciám so spriaznenými osobami“.
  • Dochádza k transpozícii čl. 9a ods. 7 smernice 2007/36/ES. Ustanovenie ako také predstavuje výnimku zo všeobecného pravidla, ktoré vyžaduje od verejnej akciovej spoločnosti, aby uverejnila výsledky hlasovania na svojom webovom sídle v lehote do 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.