Občiansky zákonník, Zákon o povinnom zmluvnom poistení (2015)

Akcia -74%

- podľa právneho stavu k 24. 3. 2015 (Úplne znenia zákonov 16/2015)

Ušetríte
74% = 4,23 €
Cena s DPH
5,68 € 1,45 €
Cena bez DPH
4,74 € 1,21 €
Rok vydania
2015
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Občiansky zákonník, Zákon o povinnom zmluvnom poistení (2015)

- podľa právneho stavu k 24. 3. 2015 (Úplne znenia zákonov 16/2015)
Úplné znenie zákona č. 40/1964 Zb. OBČIANSKY ZÁKONNÍK

Po zmene zákonom č. 39/2015 Z. z.:
  • V súlade s článkami 183 a 185 smernice Solventnosť II sa upravuje poskytovanie informácií poistníkom, a to pred uzavretím poistnej zmluvy a počas trvania poistnej zmluvy.
  • V zmysle článku 199 smernice Solventnosť II sa stanovuje, že krytie právnej ochrany musí byť upravené samostatnou poistnou zmluvou alebo v samostatnej, zreteľne oddelenej časti poistnej zmluvy.

Úplné znenie zákona
č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Po zmene zákonom č. 39/2015 Z. z.:
  • Stanovuje sa povinnosť poisťovateľa zohľadňovať pri stanovovaní poistného v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla škodový priebeh buď formou zľavy na poistnom (bonus) za bezškodový priebeh poistenia zodpovednosti alebo formou príplatku k poistnému (malus) v prípade, ak došlo z poistenia zodpovednosti k poistnému plneniu.
  • Z dôvodu ochrany spotrebiteľa sa stanovuje maximálna lehota na zánik poistnej zmluvy z dôvodu, že poistné nebolo zaplatené v deň jeho splatnosti.
  • Vypúšťa sa ustanovenie stanovujúce povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom, ak poistenie zodpovednosti zaniklo počas poistného obdobia pre neplatenie poistného.
  • Vypúšťa sa ustanovenie odseku 12 § 11 stanovujúce, že poistnú zmluvu na to isté poistné obdobie nemožno uzavrieť u iného poisťovateľa.