Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2019

Akcia -72% Zľava

Tentokrát získate prehľad o týchto témach - skončenie pracovného pomeru s príkladmi a judikatúrou, neospravedlnená absencia a jej dôsledky, zmeny v sadzobníku pokút v sociálnom poistení a iné.

Ušetríte
72% = 8,30 €
Cena s DPH
11,53 € 3,23 €
Cena bez DPH
9,61 € 2,69 €
Rok vydania
2018
Počet strán
216
Formát
A5
Väzba
Mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 1/2019

Tentokrát získate prehľad o týchto témach - skončenie pracovného pomeru s príkladmi a judikatúrou, neospravedlnená absencia a jej dôsledky, zmeny v sadzobníku pokút v sociálnom poistení a iné.
Obsah aktuálneho vydania:

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY
 • Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a judikatúrou (JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.)
Komplexne spracovaná téma.
 • Neospravedlnená absencia a jej dôsledky (JUDr. Lenka Michalská, PhD.)

V dôsledku neospravedlnenej absencie zamestnanca v práci môže byť zamestnancovi krátená dovolenka, zamestnávateľ môže s takýmto zamestnancom skončiť pracovný pomer a dokonca v odôvodnených prípadoch si môže od zamestnanca vymáhať i náhradu škody.

ABC MZDÁRA
 • Zmeny v sadzobníku pokút v sociálnom poistení (Bc. Katarína Danajovičová)

S platnosťou od 1. augusta 2018 sa na základe príkazu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne č. 13/2018 zmenil Sadzobník pokút. Niektoré pokuty ostali nezmenené, niektoré sa však o niekoľkonásobok zvýšili.

VEREJNÁ SPRÁVA
 • Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v roku 2018 (Ing. Jarmila Belešová)

VYBRALI SME PRE VÁS:
 • Finančné riaditeľstvo SR informuje
  Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu
 • Ústredie Sociálnej poisťovne informuje
  Informácie zo stránky Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk
 • Finančný spravodajca 2018 uverejnil