Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2018

V ďalšom čísle vydania PMPP sme pre vás vybrali ďalšie zaujímavé témy ako - životné minimum od 1. júla 2018, odvodová úľava pre dôchodcov od 1. 7. 2018 – II. časť, odvody SZČO od 1. júla 2018, plat riaditeľa školy, plat starostu a iné.

Cena s DPH
6,89 €
Cena bez DPH
5,74 €
Rok vydania
2018
Počet strán
128
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 12-13/2018

V ďalšom čísle vydania PMPP sme pre vás vybrali ďalšie zaujímavé témy ako - životné minimum od 1. júla 2018, odvodová úľava pre dôchodcov od 1. 7. 2018 – II. časť, odvody SZČO od 1. júla 2018, plat riaditeľa školy, plat starostu a iné.
OBSAH VYDANIA:
ABC MZDÁRA
 • Životné minimum od 1. júla 2018(Bc. Katarína Danajovičová)
  Od 1. 7. 2018 sa životné minimum mení takto: pre jednu plnoletú FO zo 199,48 € na 205,07 € mesačne, pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu zo 139,16 € na 143,06 € mesačne, pre zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa z 91,06 € na 93,61 € mesačne.

 • Odvodová úľava pre dôchodcov od 1. 7. 2018 – II. časť (Bc. Katarína Danajovičová)
  V tejto druhej časti článku si uvedieme nové kódy na dokumentoch v súvislosti s touto odvodovou úľavou a vplyv na zvyšovanie – prehodnocovanie dôchodku.

ODBORNÍK RADÍ
 • Odvody SZČO od 1. júla 2018(Ing. Eva Gášpárová)
  Dátum 1. júl je dôležitý aj pre samostatne zárobkovo činné osoby, pretože k tomuto dátumu sa posudzuje vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia.

 • Pravidlá pre podávanie dodatočných daňových priznaní(Ing. Eva Gášpárová)
  Ak daňovník zistí chybu v podanom daňovom priznaní do lehoty na podanie daňového priznania, podá opravné daňové priznanie a na pôvodné daňové priznanie sa neprihliada. Ak zistí chybu až po termíne na podanie daňového priznania, je potrebné podať dodatočné daňové priznanie.

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY
 • Tehotná zamestnankyňa(JUDr. Klára Ďurková)
  Ochrana tehotných zamestnankýň, matiek či dojčiacich žien patrí medzi imanentnú súčasť Zákonníka práce. Úprava ide naprieč celým Zákonníkom práce a týka sa nielen pracovných podmienok, ale aj úpravy pracovného času, zákazu výpovede v ochrannej dobe, materskej a rodičovskej dovolenky a starostlivosti o deti.
 • Skúšobná doba – neplatné skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe(JUDr. Mária Kevická, PhD.)
  Komentovaný rozsudok Krajského súdu v Bratislave.

VEREJNÁ SPRÁVA
 • Plat riaditeľa školy 2018(Ing. Jarmila Belešová)
  Plat riaditeľa školy z pohľadu kompetencie jeho určenia, jeho jednotlivé zložky, ich nárokovateľnosť a nenárokovateľnosť, výška a podmienky na ich priznanie so zameraním na riaditeľov škôl, ktoré pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

 • Plat starostu(JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.)
  Aká je výška platu starostu, aké má zložky a na aké príplatky a náhrady má nárok.