Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Podľa právneho stavu k 30. 11. 2023 (Úplné znenia zákonov 26/2023).

Cena s DPH
3,90 €
Cena bez DPH
3,25 €
EAN kód
8584113066310
Rok vydania
2023
Počet strán
40
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Podľa právneho stavu k 30. 11. 2023 (Úplné znenia zákonov 26/2023).

Úplné znenie zákona
č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Po zmene zákonom č. 205/2023 Z. z.:

  • Cieľom novely č. 205/2023 Z. z. je zosúladiť osobitné právne predpisy so schválenými zákonmi na úseku územného plánovania a výstavby, odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy v osobitnej právnej úprave a reflektovať zmeny v procesoch územného konania a výstavby v osobitných predpisoch.
  • V čl. XII, ktorý novelizuje zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, sa novo vymedzuje predmet a rozsah právnej úpravy zákona. Zákon o vlastníctve bytov upravuje vlastníctvo bytov a nebytových priestorov a práva a povinnosti vo vzťahu ku správe domov. Úprava práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov pozostáva nielen z ich vzájomných vzťahov, ale aj zo vzťahov s tretími osobami. Súčasťou zákona sú aj podmienky, pri ktorých je možné nadobudnúť vlastníctvo
    k bytom a nebytovým priestorom. Negatívne sa vymedzuje, že do pôsobnosti zákona o vlastníctve bytov nepatria bytové domy s jedným bytom.
  • Tento zákon sa s výnimkou § 29 a § 29a ods. 1 vzťahuje aj na nebytové domy.