Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Podľa právneho stavu k 14. 2. 2024 (Úplné znenia zákonov 7/2024).

Cena s DPH
24,18 €
Cena bez DPH
20,15 €
ISBN
858-41-1306-648-8
Rok vydania
2024
Počet strán
224
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Podľa právneho stavu k 14. 2. 2024 (Úplné znenia zákonov 7/2024).

Úplné znenie zákona NR SR
č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch

Po zmene zákonmi č. 331/2023 Z. z., č. 332/2023 Z. z. a č. 530/2023 Z. z.:

  • Definícia pojmu „mladšie historické vozidlá.“ Vek vozidla sa pohybuje medzi 20 až 30 rokmi. Platba pri zápise daného vozidla je 33eur.
  • V časti VI. DOPRAVA, dochádza k úpravám jednotlivých bodov položky 79 a vzniku nových povinností k povoleniu linky mestskej dráhovej dopravy (nová položka 79a).
  • Zvýhodnenie podania návrhu elektronickými prostriedkami pri zachovaní 50 % zníženia sadzby poplatku a dochádza tiež k úprave sumy vrátenia preplatku, ak presahuje sumu 2,5 eura.
  • Úpravy sadzieb poplatkov v samotnom sadzobníku správnych poplatkov pri poplatkoch, ktoré sú v sadzobníku ustanovené pevnou sumou.
  • Pri sadzbách poplatkov určených percentom zo základu poplatku sa mení iba minimálna a/alebo maximálna suma výsledného poplatku.

Úplné znenie zákona
č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Po zmene zákonom č. 530/2023 Z. z.:

  • Zmeny sadzieb poplatkov v samotnom sadzobníku súdnych poplatkov, ktoré sú v sadzobníku ustanovené pevnou sumou a tiež určené percentom zo základu poplatku. V úvahu sa berie miera spotrebiteľskej inflácie.