Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (2017)

podľa právneho stavu k 13. 7. 2017 (Úplne znenia zákonov 16/2017)

Cena s DPH
1,14 €
Cena bez DPH
0,95 €
Rok vydania
2017
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (2017)

podľa právneho stavu k 13. 7. 2017 (Úplne znenia zákonov 16/2017)
Úplné znenie zákona
č. 289/2008 Z. z.
O POUŽÍVANÍ ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICE

Po zmene zákonom č. 180/2017 Z. z.:

  • Zrušuje sa obmedzenie používania virtuálnej registračnej pokladnice, aby všetky podnikateľské subjekty mohli používať virtuálnu registračnú pokladnicu bez akéhokoľvek obmedzenia.
  • Nadväzne na zrušenie obmedzenia používania virtuálnej registračnej pokladnice sa umožňuje, aby
    podnikatelia, ktorým už v minulosti bolo ukončené jej používanie, mohli opätovne začať používať takúto pokladnicu s tým, že si opätovne podajú žiadosť na jej začatie používania.
  • Nadväzne na zrušenie obmedzenia používania virtuálnej registračnej pokladnice sa zrušuje vyhláška, ktorá ustanovovala počet pokladničných dokladov na účely virtuálnej pokladnice (3 000 pokladničných dokladov vyhotovených za mesiac).Predpokladaný termín vydania: 30.kalendárny týždeň