Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (2020)

Podľa právneho stavu k 24. 11. 2020 (Úplné znenia zákonov 32/2020).

Cena s DPH
7,96 €
Cena bez DPH
6,63 €
Rok vydania
2020
Počet strán
104
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (2020)

Podľa právneho stavu k 24. 11. 2020 (Úplné znenia zákonov 32/2020).

Úplné znenie zákona
č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii


Po zmene zákonom č. 312/2020 Z. z.:

  • Cieľom zmien novelizujúcich zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zlepšiť právnu úpravu vo vzťahu k výkonu trestu prepadnutia majetku, ktorého realizáciu zabezpečuje práve konkurzný súd.