Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

podľa právneho stavu k 25. 11. 2019 (Úplné znenia zákonov 42/2019).

Cena s DPH
11,09 €
Cena bez DPH
9,24 €
Rok vydania
2019
Počet strán
200
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

podľa právneho stavu k 25. 11. 2019 (Úplné znenia zákonov 42/2019).

Úplné znenie zákona
č. 106/2018 Z. z.
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke


Po zmene zákonom č. 364/2019 Z. z.:

  • Dopĺňa sa, že aj vozidlá štátneho podniku v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky sú vyňaté z pôsobnosti tohto zákona, ak tieto vozidlá nie sú evidované v riadnej evidencii vozidiel. Ide o vozidlá, ktoré sú evidované v osobitnej evidencii vozidiel, ktorú vedie Vojenská polícia.
  • Precizujú sa povinnosti hospodárskych subjektov pri uvádzaní vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, nebezpečných častí alebo vybavenia a spaľovacích motorov necestných strojov pri uvádzaní na trh. Tieto povinnosti kontroluje v rámci dohľadu nad trhom Slovenská obchodná inšpekcia.
  • Ustanovuje sa, že prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce používať vozidlo výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia, je povinný požiadať schvaľovací orgán o vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou  prevádzkou. Prevažne pôjde o kolesové traktory, pásové traktory, prípojné vozidlá za traktory, ťahané vymeniteľné zariadenia za traktory, pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesené.
  • Zároveň sa ustanovuje, že jednotlivým vozidlom, ktorému je možné udeliť vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou je buď po domácky vyrobené vozidlo, ktoré nebolo komerčne vyrobené alebo komerčne vyrábané vozidlo vyrobené pred 1. júlom 2009.
  • Technické požiadavky ustanoví vykonávací právny predpis, ktorým v súčasnosti je vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania.
  • Ustanovuje sa, že typový schvaľovací orgán môže ustanoviť alternatívne technické požiadavky v prípade jednotlivého dovozu ojazdených vozidiel z tretích štátov, napríklad z USA.
  • V prípade podozrenia nebezpečenstva pre bezpečnosť cestnej premávky, schvaľovací orgán môže odmietnuť uznanie dokladov o technickej a emisnej kontrole zo zahraničia. V takomto prípade sa jednotlivo dovezené vozidlo podrobí technickej a emisnej kontrole v Slovenskej republike.
  • Predlžuje sa lehota na vykonanie administratívnej kontroly zo siedmych na pätnásť dní.
  • Dopĺňa sa všeobecný zákaz na trhu nesprístupňovať vozidlo, v ktorom sa nachádza zariadenie alebo iné softvérové zariadenie namontované za účelom neoprávnenej manipulácie s parametrami vyhodnocovanými pri technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality.