Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

podľa právneho stavu k 25. 10. 2019 (Úplné znenia zákonov 38/2019).

Cena s DPH
6,50 €
Cena bez DPH
5,42 €
Rok vydania
2019
Počet strán
88
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

podľa právneho stavu k 25. 10. 2019 (Úplné znenia zákonov 38/2019).

Zákon
č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele


Po zmene zákonom č. 231/2019 Z. z.:

  • Výkon opatrení sociálnej kurately pre deti a plnoleté fyzické osoby v rámci systému sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa rozširuje o opatrenia pre deti a plnoleté fyzické osoby umiestnené v detenčnom ústave a pre deti a plnoleté fyzické osoby po prepustení z detenčného ústavu.
  • Zabezpečuje, aby aj v prípade prepustenia z výkonu detencie bola podporená resocializácia tiež formou resocializačného príspevku.