Zákon o výchove a vzdelávaní - školský zákon (2020)

Podľa právneho stavu k 25. 5. 2020 (Úplné znenia zákonov 18/2020).

Cena s DPH
9,05 €
Cena bez DPH
7,54 €
Rok vydania
2020
Počet strán
112
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o výchove a vzdelávaní - školský zákon (2020)

Podľa právneho stavu k 25. 5. 2020 (Úplné znenia zákonov 18/2020).

Úplné znenie zákona
č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)


Po zmene zákonom č. 381/2019 Z. z.:

  • Do ustanovenia § 107 sa doplňuje definícia žiaka základnej školy zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorá sa bude využívať pri rozdeľovaní finančných prostriedkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách.

Po zmene zákonom č. 56/2020 Z. z.:

  • Zmena je viazaná na vyhlásenie mimoriadnej situácie, ktorým bolo prerušené vyučovanie na školách a školských zariadeniach od 16. marca 2020 a opatrenie Úradu verejného zdravotníctva, ktorým bola zakázaná prevádzka zariadení pre deti a mládež. Okrem posunu termínov sa schválilo, že má minister možnosť zrušiť časti záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky, resp. formy maturitnej skúšky.

Po zmene zákonom č. 93/2020 Z. z.:

  • Zvýšenie otvorenosti trhu s učebnicami, učebnými textami a pracovnými zošitmi, ktoré získajú odporúčaciu doložku.
  • Zabezpečenie elektronickej verzie schválených (resp. odporúčaných) učebníc, učebných textov a pracovných zošitov centrálne na jednom, štátom určenom webovom sídle. Verzia bude prístupná žiakom, zákonným zástupcom, pedagógom.
  • Hodnotenie výhradne formou klasifikácie sa ukazuje ako neefektívny spôsob spätnej väzby pre žiakov. Schválil sa spôsob slovného hodnotenia.