Zákonník práce s komentárom od 1. 1. 2019

Akcia -76% Zľava PDF verzia

Koncom roka 2018 Národná rada Slovenskej republiky prijala dve novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Sú to: novela č. 347/2018 Z. z. a č. 376/2018 Z. z. Obidve nadobudli účinnosť 1. januára 2019.

Novelou č. 347/2018 Z. z. bol do Zákonníka práce doplnený nový § 152a, z ktorého vyplýva pre zamestnávateľov nová povinnosť, a to prispievať na rekreáciu zamestnancom. Táto povinnosť je podmienená splnením určitých zákonných podmienok a zároveň zamestnanci musia o príspevok požiadať.

Ušetríte
76% = 15,19 €
Cena s DPH
19,99 € 4,80 €
Cena bez DPH
16,66 € 4,00 €
Rok vydania
2018
Počet strán
388
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Zákonník práce s komentárom od 1. 1. 2019

Koncom roka 2018 Národná rada Slovenskej republiky prijala dve novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Sú to: novela č. 347/2018 Z. z. a č. 376/2018 Z. z. Obidve nadobudli účinnosť 1. januára 2019.

Novelou č. 347/2018 Z. z. bol do Zákonníka práce doplnený nový § 152a, z ktorého vyplýva pre zamestnávateľov nová povinnosť, a to prispievať na rekreáciu zamestnancom. Táto povinnosť je podmienená splnením určitých zákonných podmienok a zároveň zamestnanci musia o príspevok požiadať.
Otázka, či zamestnanec môže hovoriť o svojej mzde a o svojich pracovných podmienkach, bola vždy sporná. Časť názorov vychádzala zo skutočnosti, že zamestnanec môže informáciou o svojej mzde slobodne disponovať. Časť názorov zas argumentovala, že ak sa zamestnanec dobrovoľne zmluvne obmedzí, je povinný zachovávať mlčanlivosť (voči spoluzamestnancom). Uvedenú spornú otázku rieši novela Zákonníka práce č. 376/2018 Z. z. účinná od 1. 1. 2019, kde sa novelizujú § 13, § 43 a § 223.