Zakon.sk - právo, dane a účtovníctvo, mzdy, verejná správa, vzdelávanie

Novinky

Viac
 • Príprava na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielov v roku 2024 (vzory do praxe)

  Subjekty verejnej správy, mnohí z vás začínate s inventarizáciou majetku, záväzkov a rozdielov už v lete. Preto sme pre vás v auguste pripravili webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, DSc., v ktorom získate praktické tipy a vzory pre bezproblémovú inventarizáciu. Naučíme vás, ako vyhotoviť príkaz na vykonanie inventarizácie, menovať členov komisií, zostaviť prehlásenia, ale aj inventarizovať. A čo výstupy z inventarizácie? Aké majú mať náležitosti a ako s nimi ďalej pracovať? Toto a ešte oveľa viac sa dozviete v našom webinári.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail
 • Daňový a účtovný poradca podnikateľa 12/2024

  Ťažiskovou témou vydania sú premeny obchodných spoločností a družstiev z pohľadu účtovníctva podnikateľov , kde sa dozviete informácie o zmenách s účinnosťou od 1.3.2024. Informujeme vás aj o tom, ako sa nedopustiť chýb pri zdaňovaní príjmov vo vzťahu k zahraničiu. Zameriavame sa na zásady správneho zdaňovania príjmov vo vzťahu k zahraničiu, ktoré je potrebné dodržať, aby sa eliminovali omyly, ale poukážeme aj na niektoré chyby, ku ktorým v praxi dochádza. Viac zaujímavých tém vám prinášame v obsahu nižšie.

  22,86 € s DPH 19,05 € bez DPH

  Detail
 • Judikatúra k predsúdnemu konaniu a odklonom (ONLINE verzia)

  Online výber obsahuje 114 rozhodnutí súdov týkajúcich sa postupu pred začatím trestného stíhania, prípravného konania, rozhodnutí v prípravnom konaní a tzv.odklonov, ktoré sú upravené v Trestnom poriadku. Trestný poriadok obsahuje úpravu predsúdneho konania v § 196 až § 236.

  35,40 € s DPH 29,50 € bez DPH

  Detail

Aktuálne školenia

Viac
 • Príprava na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielov v roku 2024 (vzory do praxe)

  Subjekty verejnej správy, mnohí z vás začínate s inventarizáciou majetku, záväzkov a rozdielov už v lete. Preto sme pre vás v auguste pripravili webinár s finančným kontrolórom PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, DSc., v ktorom získate praktické tipy a vzory pre bezproblémovú inventarizáciu. Naučíme vás, ako vyhotoviť príkaz na vykonanie inventarizácie, menovať členov komisií, zostaviť prehlásenia, ale aj inventarizovať. A čo výstupy z inventarizácie? Aké majú mať náležitosti a ako s nimi ďalej pracovať? Toto a ešte oveľa viac sa dozviete v našom webinári.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail
 • Zmena životného minima a jej vplyv na exekúcie od 1. 7. 2024

  Od 1. júla 2024 vstupuje do platnosti nová výška životného minima. Ako ovplyvní daňové limity, nezdaniteľné časti mzdy a odvody? Ako sa zmení výpočet rodičovského príspevku? Aké sú nové nepostihnuteľné časti mzdy a ako to ovplyvní exekúcie vedené voči zamestnancom? Ako sa v praxi upravia exekučné zrážky zo mzdy v súlade s novými pravidlami? Aj vy hľadáte odpovede na tieto či iné otázky súvisiace s novým životným minimom? Potom si nenechajte ujsť náš webinár s renomovanou odborníčkou Júliou Pšenkovou.

  84 € s DPH 70 € bez DPH

  Detail
 • 2 - dňový webinár: DPH komplexne vrátane povinností viažucich sa k fakturácii v roku 2024

  Tento komplexný 2-dňový webinár vám poskytne ucelený prehľad o dani z pridanej hodnoty (DPH), a to od základných pojmov až po praktické uplatňovanie v rôznych situáciách. Dozviete sa, ako definovať základné pojmy DPH a správne ich používať, aké sú povinnosti platiteľa DPH a ako sa registrovať, ako rozlíšiť dodanie tovaru či služby a určiť miesto ich dodania, ako vypočítať základ dane a vystaviť správnu faktúru, kedy vzniká daňová povinnosť a ako uplatniť odpočítanie DPH, i to, aké sú osobitné pravidlá DPH pre rôzne typy platiteľov a transakcií. Lektorom je Ing. Vladimír Ozimý, absolútna špička medzi daňovými poradcami na Slovensku.

  216 € s DPH 180 € bez DPH

  Detail

Obľúbené

Viac
 • Daňové centrum - odborný online systém

  Dane a účtovníctvo na jednom mieste - odborný online systém poskytujúci overené informácie z oblastí daní a účtovníctva podľa najnovších zákonov, vyhlášok a noviel.

  Zakúpením produktu získavate ročný prístup k celému obsahu, funkciám a službám systému Daňové centrum.

  426 € s DPH 355 € bez DPH

  Detail
 • Účtovné súvzťažnosti

  Už po 24. raz sme pre vás pripravili nášho obľúbeného sprievodcu podvojným účtovníctvom – PDF príručku Účtovné súvzťažnosti 2024.
  Zosumarizovali sme pravidlá účtovania pre aktuálny rok, aby ste k svojim náročným povinnostiam mohli pristupovať s istotou a bez dodatočného vyhľadávania v iných prameňoch.

  31,20 € s DPH 26 € bez DPH

  Detail
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva

  Aj v roku 2024 vám prinášame obľúbenú elektronickú príručku Vedenie jednoduchého účtovníctva. Zrozumiteľne a systematicky vysvetľuje účtovanie fyzických osôb, ktoré pri svojom podnikaní uplatňujú skutočne preukázané výdavky.
  Účtujte v súlade s aktuálnymi zákonmi a platnými sumami. Praktické príklady vám ukážu, ako na to.

  22,74 € s DPH 18,95 € bez DPH

  Detail

Akcie

Viac