• Úvod
 • >>
 • Vzdelávanie
 • >>
 • Videoškolenia
 • >>
 • Hmotnoprávne aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb a účinná ľútosť pri daňových trestných činoch

Hmotnoprávne aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb a účinná ľútosť pri daňových trestných činoch

Vo videoškolení s prof. JUDr. Jozefom Čentéšom, PhD., vám prinášame podrobný a zrozumiteľný pohľad na problematiku trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorá stále vyvoláva polemiku v kruhoch odbornej verejnosti. Lektor prezentuje vlastné poznatky a praktické skúsenosti, ktoré vám môžu pomôcť pri porozumení a aplikácii príslušných ustanovení zákona v širších súvislostiach.

Rok vydania
2020
Forma produktu
Videoškolenie
Dĺžka
58 minút
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
Bez DPH S DPH
Videoškolenie online 25 € 30 €
+ -

Hmotnoprávne aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb a účinná ľútosť pri daňových trestných činoch

Vo videoškolení s prof. JUDr. Jozefom Čentéšom, PhD., vám prinášame podrobný a zrozumiteľný pohľad na problematiku trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorá stále vyvoláva polemiku v kruhoch odbornej verejnosti. Lektor prezentuje vlastné poznatky a praktické skúsenosti, ktoré vám môžu pomôcť pri porozumení a aplikácii príslušných ustanovení zákona v širších súvislostiach.
Okrem základných teoretických vedomostí o zákone o trestnej zodpovednosti, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2016, vám vo videoškolení navyše objasníme:
 • definíciu pojmov páchateľ, spolupáchateľ a účastník,
 • aké sú hmotnoprávne aspekty trestnej zodpovednosti,
 • ktoré právnické osoby sú z pôsobnosti zákona vylúčené,
 • aký je rozsah a pôsobnosť trestnej zodpovednosti,
 • čo je to pričítanie a aký význam má koncept pričítania/pričítateľnosti,
 • aké sú druhy trestov, zásady ukladania trestov a ich taxatívny výpočet,
 • aké ochranné opatrenia sú v zákone vymedzené alebo
 • kedy trestná zodpovednosť právnickej osoby zaniká so zameraním najmä na problematiku účinnej ľútosti.

Videoškolenie je určené rovnako pre orgány činné v trestnom konaní a súdy, ako aj advokátom, ktorí budú obhajovať trestne stíhané právnické osoby.Súčasťou videoškolenia sú aj pracovné materiály.