Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2018

Novinka

Mesačník Personálny a mzdový poradca podnikateľa poskytuje ucelený prehľad o legislatívnych novinkách v oblastí pracovného práva, miezd, odmeňovania a personalistiky.

Cena s DPH
9,48 €
Cena bez DPH
7,90 €
Rok vydania
3/2018
Formát
A5
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Personálny a mzdový poradca podnikateľa 8/2018

Mesačník Personálny a mzdový poradca podnikateľa poskytuje ucelený prehľad o legislatívnych novinkách v oblastí pracovného práva, miezd, odmeňovania a personalistiky.
VYBRALI SME PRE VÁS
Ústredie Sociálnej poisťovne informuje
 • V Zbierke zákonov vyšlo
 • Finančný spravodajca 2018 uverejnil

ZÁKONY A KOMENTÁRE
 • Z judikatúry SR

ODBORNÍK RADÍ
 • Forma a podmienky súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa predpisov o ochrane osobných údajov účinných od 25. 5. 2018
 • Náležitosti osobného spisu zamestnanca z pohľadu ochrany osobných údajov podľa nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR účinných od 25. 5. 2018
 • Zákon o zdravotnom poistení od 1. 1. 2018
 • Novela zákona o dani z príjmov
 • Aktuálne zmeny živnostenského zákona

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY
 • Novela Zákonníka práce – 2018
 • Povinné zamestnávanie občanov so zdravotných postihnutím v roku 2018
 • Neplatnosť právneho úkonu v pracovnoprávnych vzťahoch

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA
 • Sociálny fond – tvorba, použitie, účtovanie, zdaňovanie

RIEŠIME VAŠE PROBLÉMY
 • Vy sa pýtate, my odpovedámePredpokladaný termín vydania: 14.kalendárny týždeň