Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny od 1. 1. 2019

Forma produktu
Školenie
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Autor
Júlia Pšenková
Bez DPH S DPH
Bratislava 19.12.2018 65,00 € 78,00 €
+ -
Bratislava 21.1.2019 65,00 € 78,00 €
+ -
Žilina 22.1.2019 65,00 € 78,00 €
+ -
Poprad 23.1.2019 65,00 € 78,00 €
+ -
Košice 24.1.2019 65,00 € 78,00 €
+ -
Bratislava 19.2.2019 65,00 € 78,00 €
+ -

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018 a zmeny od 1. 1. 2019

 • RZD lehoty, termíny 

 • potvrdenie o príjme 

 • žiadosť o RZD 

 • nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, manželského partnera a dôchodcu 

 • odpočítateľné položky DDS , kúpele, úver

 • daňový bonus 

 • zamestnanecká prémia 

 • preplatky, nedoplatky

 • darovanie 2 % dane 

 • Zákonník práce – minimálna mzdy, príplatky ku mzde

 • sociálne poistenie – vymeriavacie základy 

 • zdravotné poistenie – vymeriavacie základy, denný vymeriavací základ pre náhradu príjmov


HARMONOGRAM:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Účastnícky poplatok 78 € s DPH: obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 5 eur na celý deň.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.ORGANIZAČNÉ POKYNY:
Miesto konania: 19.12.2018, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
Miesto konania: 21.1.2019, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)
Miesto konania: 22.1.2019, Žilina - Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336 (mapa)
Miesto konania: 23.1.2019, Poprad - Poprad ― TATRA HOTEL, Karpatská 3273/7 (mapa)
Miesto konania: 24.1.2019, Košice - KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414 (mapa)
Miesto konania: 19.2.2019, Bratislava - Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava (mapa)